REKLAMA

Budżet Podkarpacia na 2022 przyjęty. Rekordowe 84 mln na ochronę zdrowia! (ZDJĘCIA, VIDEO)

Budżet Podkarpacia na 2022 przyjęty. Rekordowe 84 mln na ochronę zdrowia! (ZDJĘCIA, VIDEO)

To budżet proinwestycyjny, a nawet innowacyjny – tak marszałek Władysław Ortyl podsumował decyzję sejmiku o przyjęciu uchwały budżetowej dla Podkarpacia na 2022 rok.

01_33

28 grudnia 2021 w czasie sesji sejmiku radni województwa przyjęli budżet województwa podkarpackiego na kolejny rok. 23 głosów za i ani jednego głosu sprzeciwu – tak radni województwa podsumowali prace nad przyszłorocznym budżetem regionu.

Dochody województwa w przyszłym roku mają wynieść ponad 1,4 mld złotych. Z kolei wydatki województwa zaplanowano w wysokości 1,56 mld złotych. Z tej kwoty ponad 793 mln złotych to pieniądze na inwestycje w regionie. Jednocześnie w ramach zaplanowanych wydatków aż 877 mln złotych zostało rozdysponowane przez sejmik województwa poprzez określenie przedsięwzięć wieloletnich, które planuje się realizować w 2022 roku.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane jako inwestycje wieloletnie i jednoroczne. Na inwestycje wieloletnie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2045 zaplanowano w 2022 roku kwotę 593,9 mln zł. Natomiast wydatki majątkowe na inwestycje jednoroczne zostały zaplanowane w wysokości 199,2 mln złotych.

Znaczące środki budżetowe przeznaczone zostaną na inwestycje drogowe, dotyczące budowy, przebudowy, modernizacji dróg wojewódzkich, chodników i tras rowerowych, zakupów elementów bezpieczeństwa ruchu oraz inwestycji w zaplecze techniczne, służące utrzymaniu dróg wojewódzkich. Wydatki na inwestycje dotyczące dróg wojewódzkich wyniosą ponad 477 mln zł.

 

Drogi oczywiście tradycyjnie zajmują największą pozycję w naszym budżecie. Warto jednak zwrócić uwagę, że o ponad 30 procent zwiększyliśmy w budżecie środki na ochronę zdrowia, która wymaga ciągłych  inwestycji, w tym wprowadzania nowych, nowoczesnych technik i technologii medycznych – mówił gospodarz województwa Władysław Ortyl.

 09_6
Rekordowo bo prawie 84 mln złotych zostanie przeznaczonych na ochronę zdrowia. Wśród inwestycji są między innymi modernizacja Oddziału Neurologii wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu o wartości 11 mln zł. Za 10 mln złotych kupiony zostanie robot chirurgiczny dla Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej. Kolejny robot trafi do Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie, by służyć do operacji ortopedycznych.

Przebudowa pomieszczeń Kliniki Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie zostanie wsparta kwotą 9 mln zł, a modernizacja kliniki ortopedii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie kwotą 8,7 mln złotych.

Wśród inwestycji drogowych, które realizowane będą w 2022 roku są rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w Rzeszowie do skrzyżowania z drogą wojewódzką 869  a drogą krajową 9 w Jasionce za ponad 68 mln zł, przebudowa DW  895 na odcinku Solina – Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk o wartości ponad 50 mln zł oraz rozbudowa drogi wojewódzkiej 872 na odcinku od skrzyżowania z krajową 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z drogą krajową 77 w Nisku za ponad 46 mln zł.

Na inwestycje kolejowe przeznaczonych zostało prawie 80 mln złotych, a kultura zostanie wsparta kwotą 16,8 mln zł, wśród których 6,2 mln złotych to środki na utworzenie Podkarpackiego Centrum Nauki, a 1,3 mln złotych zainwestowanych zostanie w Podziemną Trasę Turystyczną w Przemyślu.

W budżecie województwa zapisanych zostało także 25 mln złotych na dotacje dla innych samorządów z terenu województwa podkarpackiego oraz dotacje na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego, tj. dotacje na inwestycje Policji, Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej i  Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 1,1 mln zł.

03_14
W czasie grudniowego sejmiku radni zajmowali się nie tylko przyszłorocznym budżetem. Przyjęli także uchwałę w sprawie uchwalenia „Podkarpackiego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2021-2024” oraz „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2022”.

Radni zdecydowali także o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Małopolskiego na wykonanie wstępnego studium planistyczno-prognostycznego lub dokumentu równoważnego dla projektu „Rewitalizacja linii kolejowej nr 108 na odcinku Gorlice – Jasło”, którego celem jest usprawnienie połączenia Kraków – Jasło wraz z rewitalizacją linii kolejowej nr 110 i budową łącznicy pomiędzy tymi liniami. Dotacja wynieść ma niespełna pół miliona złotych.

Ostatnie posiedzenie sejmiku w 2021 roku stało się także okazją do przekazania noworocznych życzeń, które radnym województwa złożyli przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz oraz marszałek województwa Władysław Ortyl.

źródło: UMWP


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

KONFEDERACJA Jakub KULESZA, Piotr CZAK-ŻUKOWSKI, Tomasz GRABARCZYK: Najdroższe Boże Narodzenie stulecia

tvPolska


29-12-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)