REKLAMA

Druga część obwodnicy Sanoka. Otwarcie ofert przetargowych (VIDEO)

Druga część obwodnicy Sanoka. Otwarcie ofert przetargowych (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Pięć firm zgłosiło chęć wykonania koncepcji programowej budowy II etapu obwodnicy Sanoka. Inwestycja realizowana jest w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Przetarg dotyczy wykonania dokumentacji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym. Na zadanie przewidziano blisko 1,7 mln złotych. Inwestycja obejmuje rozbudowę i budowę nowej drogi na odcinku 3 km. Dodatkowo mają powstać trzy mosty, ronda, a także urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Pięć ofert złożono w przetargu na wykonanie Koncepcji programowej budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Teraz rozpoczyna się sprawdzanie złożonych w postępowaniu ofert.

Oferty

Najniższą ofertę na kwotę 1 425 570,00 zł złożyła firma SAFEGE. Na opracowanie dokumentacji dla tej inwestycji przewidzieliśmy 1 668 522,80 zł.

Pozostałe oferty:

  • Sweco Polska Sp. z o. o. – 1 484 347,40 zł
  • HIGHWAY – 1 917 541,10 zł
  • Egis Poland – 2 017 200,00 zł
  • Konsorcjum TPF (lider), TPF Getinsa Euroestudios (partner) – 2 213 151,30 zł

Jak będą oceniane oferty?  

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty stosowane będzie kryterium ceny (60 proc.) oraz kryteria pozacenowe: doświadczenie zespołu projektowego (30%) i doświadczenie geologa (10 proc.).

Prace koncepcyjne   

II etap obwodnicy Sanoka jest inwestycją realizowaną w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic. Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Inwestycja posiada już decyzję środowiskową. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Zakres rzeczowy inwestycji  

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym m.in. rozbudowę 1 km istniejącej DK84, budowę 2 km nowego odcinka DK28, a także budowę trzech mostów, skrzyżowań jednopoziomowych (rond), urządzeń ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Cel inwestycji  

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka przebiega przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim

W ramach rządowego Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73, Jasła w ciągu DK73, Kolbuszowej w ciągu DK9, Miejsca Piastowego w ciągu DK28, Nowej Dęby w ciągu DK9, Pilzna w ciągu DK73, Przemyśla w ciągu DK28/77, Sanoka w ciągu DK84 – II etap.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

1_68foto: GDDKiA, Red.

źródło: Red., GDDKiA Oddział w Rzeszowie

12-04-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)