REKLAMA

Dziś sesja sejmiku. Sprawdź porządek, śledź obrady (LIVE)

Dziś sesja sejmiku. Sprawdź porządek, śledź obrady (LIVE)

RZESZÓW / PODKARPACIE. 60. sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu 21 kwietnia 2023 roku (piątek) o godzinie 1000 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z LIX sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności do nieruchomości na rzecz Gminy Kolbuszowa.

4. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela ze składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

5. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przez Sejmik Województwa Podkarpackiego przedstawiciela do składu Rady Społecznej przy Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Nozdrzec realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Grabownica Starzeńska polegająca na budowie chodnika w miejscowości Nozdrzec”.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/878/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Wielopole Skrzyńskie realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych w Gminie Wielopole Skrzyńskie poprzez budowę oświetlonych chodników przy drodze wojewódzkiej Nr 986 Tuszyma – Ropczyce – Wiśniowa”.

8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/879/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Wiśniowa realizacji zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa pieszych poprzez budowę chodników przy drogach wojewódzkich na terenie Gminy Wiśniowa”.

9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Wojewódzkiego programu przeciwdziałania zmianom klimatu i skutkom tych zmian z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii i gospodarki w obiegu zamkniętym.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu stypendialnego dla uczniów zdolnych uczęszczających do szkół podstawowych i ponadpodstawowych mających siedzibę na terenie województwa podkarpackiego.

11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”.

12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy dzierżawy przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu.

13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy najmu sali gimnastycznej przez Medyczno-Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Przemyślu.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.,

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023 – 2045.

17. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa za rok 2022.

18. Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych za 2022 rok samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej podległych samorządowi Województwa Podkarpackiego wraz ze wstępną informacją o sytuacji finansowej w tych podmiotach za 2022 rok.

19. Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych wojewódzkich jednostek organizacyjnych będących osobami prawnymi za 2022 rok.

20. Informacja z działalności Kolegiów Odwoławczych w Tarnobrzegu, Krośnie, Przemyślu i Rzeszowie za rok 2022.

21. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 14 marca 2023 r. do 6 kwietnia 2023 r.

22. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LIX sesji w dniu 27 marca 2023 r.

23. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie za rok 2022.

24. Analiza sytuacji na rynku pracy w województwie podkarpackim w 2022 r.

25. Interpelacje i zapytania radnych.

26. Wnioski i oświadczenia radnych.

27. Wystąpienia zaproszonych gości.

28. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

21-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)