Kurs prawa jazdy kat. C

Opis:


Kurs obejmuje

 • 20 godzin lekcyjnych (po 45 min.) wykładów:
  wykłady prowadzone są poprzez transmisję internetową popołudniami w formie nauki zdalnej, na żywo LIVE z wykładowcą. Możliwość uczestnictwa w zajęciach z dowolnego miejsca, bez wychodzenia z domu albo w tradycyjnej, stacjonarnej formie w sali wykładowej z wykładowcą,
  – brak konieczności uczestniczenia w szkoleniu teoretycznym pod warunkiem zdania egzaminu teoretycznego w WORD. W przypadku wyboru eksternistycznej formy nauki kursant otrzymuje dostęp dla indywidualnego odbiorcy do zagadnień teoretycznych w formie lekcji, slajdów, filmów i testów egzaminacyjnych oraz możliwość konsultacji z wykładowcą/instruktorem,
 • 30 godzin zegarowych (po 60 min.) jazd samochodem ciężarowym MAN TGL 12.250 takim samym jak w WORD Krosno,
 • dostęp do państwowej bazy pytań egzaminacyjnych identycznej jak na egzaminie państwowym w WORD, do e-podręcznika i do testów podzielonych na tematy, a także do próbnych egzaminów teoretycznych
 • egzaminy wewnętrzne - teoretyczny i praktyczny,
 • możliwość płatności w ratach w trakcie trwania kursu.

Wymagany wiek

 • 21 lat,
 • kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku,
 • 18 lat, pod warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej.

Wymogi formalne

 • posiadania prawa jazdy kat. B.

Uprawnienia do kierowania

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa powyżej oraz z przyczepy lekkiej,
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM,
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Wymagane dokumenty

 • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania kandydata na kierowcę, pod warunkiem przedłożenia
  – ważnego dokumentu tożsamości,
  – orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  – orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  – 1 zdjęcia 3,5 c, x 4,5 cm (aktualne, kolorowe, pozycja frontalna).

 

Galeria:


Zobacz również: