Kurs prawa jazdy kat. C+E

Opis:


Kurs obejmuje

 • 25 godzin zegarowych (po 60 min.) jazd zespołem pojazdów:
  samochodem ciężarowym MAN TGL 12.250 (takim samym jak na egz. państwowym w WORD Krosno) + przyczepa ciężarowa 9 ton Tramp-Trail,
 • praktyczny egzamin wewnętrzny,
 • możliwość płatności w ratach w trakcie trwania kursu.

Wymagany wiek

 • 21 lat,
 • kurs nauki jazdy można rozpocząć na 3 miesiące przed osiągnięciem wymaganego wieku,
 • 18 lat, pod warunkiem rozpoczęcia kwalifikacji wstępnej.

Wymogi formalne

 • posiadania prawa jazdy kat. C.

Uprawnienia do kierowania

 • pojazdem określonym odpowiednio w prawie jazdy kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami),
 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E,
 • ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami) (na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej).

Wymagane dokumenty

 • PKK (Profil Kandydata na Kierowcę) – dokument wydawany przez Wydział Komunikacji właściwy ze względu na miejsce stałego zameldowania kandydata na kierowcę, pod warunkiem przedłożenia
  – ważnego dokumentu tożsamości,
  – orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem,
  – orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
  – 1 zdjęcia 3,5 c, x 4,5 cm (aktualne, kolorowe, pozycja frontalna).

Galeria:


Zobacz również: