Kwalifikacje wstępne

Opis:


Szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnych przeznaczone są dla osób, które chcą pracować w zawodzie kierowcy samochodu ciężarowego lub autobusu i posiadają prawo jazdy:

 • Kat. C wydane po 10. września 2009 r.
 • Kat. D wydane po 10. września 2008 r.

W ramach kwalifikacji wstępnych wyróżniamy następujące typy szkoleń:

Kwalifikacja wstępna (tzw. pełna) dotyczy najmłodszych kandydatów na kierowców:

 • skierowana jest do osób w wieku 18 – 21 lat. Należy najpierw zapisać się na kurs w ramach kwalifikacji wstępnej kat. C, C+E, następnie można uczestniczyć w kursie prawa jazdy kat. C
 • skierowana jest do osób w wieku 21 – 23 lata. Należy najpierw zapisać się na kurs w ramach kwalifikacji wstępnej kat. D, D+E, następnie można uczestniczyć w kursie prawa jazdy na kat. D 

Szkolenie obejmuje

 • 260 godzin zajęć teoretycznych w formie e-learning
 • 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 4 godziny jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej, które można zastąpić 2 godzinami jazdy w symulatorze.

Terminy

Szkolenie można rozpocząć w dowolnie wybrany dzień.
Elastyczne terminy. Szkolenie odbywa się w czasie dogodnym dla osoby szkolonej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona dotyczy starszych kandydatów na kierowców

 • skierowana jest do osób, które w dniu zakończenia kursu będą miały ukończone 21 lat. Należy odbyć kurs w ramach kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej do kat. C, C+E. Kurs prawa jazdy na kat. można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat.
 • skierowana jest do osób, które w dniu zakończenia kursu będą miały ukończone 23 lata. Należy odbyć kurs w ramach kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. D, D+E. Kurs prawa jazdy na kat. D można rozpocząć na 3 miesiące przed ukończeniem 23 lat.

Szkolenie obejmuje

 • 130 godzin zajęć teoretycznych w formie e-learning
 • 8 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
 • 2 godziny jazdy w warunkach specjalnych na płycie poślizgowej, które można zastąpić 1 godziną jazdy w symulatorze.

Terminy

Szkolenie można rozpocząć w dowolnie wybrany dzień.
Elastyczne terminy. Szkolenie odbywa się w czasie dogodnym dla osoby szkolonej.

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca do kat. C, C+E lub D, D+E

 • skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kategorii, a pragną rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o kolejną kategorię.

Szkolenie obejmuje

 • 65 godzin zajęć teoretycznych w formie e-learning
 • 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Terminy

Szkolenie można rozpocząć w dowolnie wybrany dzień.
Elastyczne terminy. Szkolenie odbywa się w czasie dogodnym dla osoby szkolonej.

Kwalifikacja wstępna przyspieszona uzupełniająca do kat. C, C+E lub D, D+E

 • skierowana jest do osób, które posiadają świadectwo kwalifikacji zawodowej w zakresie jednej kategorii, a pragną rozszerzyć swoje uprawnienia zawodowe o kolejną kategorię.

Szkolenie obejmuje

 • 32,5 godzin zajęć teoretycznych w formie e-learning
 • 2,5 godziny zajęć praktycznych w ruchu drogowym.

Terminy

Szkolenie można rozpocząć w dowolnie wybrany dzień.
Elastyczne terminy. Szkolenie odbywa się w czasie dogodnym dla osoby szkolonej.

 

 Wymagane dokumenty

– orzeczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami,
– orzeczenia psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami,
ww. badania muszą zostać wydane na podstwie ustawy o transporcie drogowym.

Zobacz również: