REKLAMA

KOLEJNY ODCINEK SZLAKU VIA CARPATIA NA PODKARPACIU W REALIZACJI!

PODKARPACIE / Odcinek drogi ekspresowej S19 od węzła Krosno do węzła Miejsce Piastowe realizowany jest w systemie Projektuj i buduj. Wykonawca, konsorcjum Aldesa Construcciones Polska i Aldesa Construcciones, opracował już dokumentację techniczną, uzyskał decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), a teraz rozpoczyna prace budowlane.

Po zakończeniu budowy, do zadań wykonawcy należeć będzie opracowanie dokumentacji powykonawczej oraz uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wartość kontraktu to ponad 365 mln zł.

Rusza budowa kolejnego odcinka trasy Via Carpatia na Podkarpaciu. Nie dawniej jak miesiąc temu gościliśmy w tym regionie delegacje 23 państw: ministrów i wiceministrów transportu zrzeszonych w Międzynarodowym Forum Transportu. Zgodziliśmy się wszyscy co do tego, że Via Carpatia jest kluczową inwestycją Europy Środkowej. Stanowisko naszych partnerów jest jasne: stabilny rozwój i trwały pokój w Europie jest możliwy tylko wtedy, kiedy Europa Środkowa jest dobrze skomunikowana. Via Carpatia zapewnia to dobre skomunikowanie – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podczas konferencji prasowej w Krościenku Wyżnym.

Wiceminister Rafał Weber podkreślił, że Via Carpatia to trasa, która zaktywizuje gospodarczo obszary Polski Wschodniej. Budowa bezpiecznej i wygodnej drogi ekspresowej pozwoli na sprawniejszy przewóz towarów, dostęp do usług oraz poprawi komfort podróżowania na osi północ-południe

Rozpoczęcie prac budowlanych na kolejnym jej odcinku istotnie przybliża nas do celu, jakim jest spójny system transportowy kraju – sekretarz stanu.

To historyczny moment i dla południa województwa podkarpackiego i dla powiatu krośnieńskiego – mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart, która podkreśliła, że realizacja kolejnego odcinka szlaku Via Carpatia będzie z pewnością ważnym impulsem rozwojowym także dla tej części województwa oraz poprawi warunki życia mieszkańców.

Zakres prac

W ramach zadania wybudowany zostanie nowy odcinek drogi ekspresowej o przekroju dwujezdniowym, po dwa pasy ruchu w obu kierunkach, wraz z pasem awaryjnym. Powstaną dwa węzły drogowe: Krosno i Miejsce Piastowe. Węzeł Krosno połączy drogę ekspresową S19 z drogą krajową nr 19 i drogą powiatową nr 1973R, natomiast węzeł Miejsce Piastowe stanowić będzie połączenie z drogą krajową nr 28.

Zakres prac obejmie także budowę obiektów inżynierskich, w tym dziewięciu mostów, trzech wiaduktów w ciągu drogi ekspresowej, czterech wiaduktów nad drogą ekspresową, czterech przejść dla zwierząt oraz jeden przepust pod trasą główną. W miejscowości Widacz droga ekspresowa poprowadzona zostanie wiaduktem nad linią kolejową nr 108 relacji Stróże – Krościenko. Droga zostanie wyposażona również w urządzenia BRD oraz ochrony środowiska. Przebudowane lub rozbudowane zostaną kolidujące drogi poprzeczne, a także infrastruktura techniczna oraz cieki wodne i urządzenia melioracyjne. W celu realizacji zadań związanych z bieżącym utrzymaniem drogi, wybudowany zostanie Obwód Drogowy zlokalizowany w miejscowości Miejsce Piastowe.

Komfort i bezpieczeństwo

Dzięki budowie drogi ekspresowej S19 ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum miejscowości położonych wzdłuż istniejącej DK19. Obecnie duży ruch pojazdów powoduje znaczną uciążliwość dla mieszkańców – wypadki, hałas oraz spaliny. Nowa trasa skróci także czas przejazdu na osi północ-południe i zwiększy bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Wpłynie na poprawę ruchu zarówno lokalnego, jak i tranzytowego.

Via Carpatia

Droga ekspresowa S19 to element międzynarodowego szlaku Via Carpatia, łączącego Europę Północną i Południową. W Polsce trasa ta będzie miała około 700 km długości. W jej skład wchodzą odcinki dróg ekspresowych S61, S16 i S19, pomiędzy miejscowościami Budzisko (granica państwa), Suwałki, Ełk, Białystok, Lublin, Rzeszów, Barwinek (granica państwa). Droga będzie docelowo przebiegać przez teren pięciu województw – podlaskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, lubelskiego i podkarpackiego.

W woj. podkarpackim S19 będzie miała docelowo długość ok. 169 km, a tak przedstawia się stan jej realizacji w naszym województwie:    

81,8 km – oddane do ruchu (odcinki: Lasy Janowskie – Rzeszów Południe), 
72,9 km – w realizacji (w budowie: Rzeszów Południe – Babica, Krosno – Miejsce Piastowe oraz w systemie Projektuj i buduj: Babica – Jawornik, Domaradz – Krosno, Miejsce Piastowe – Dukla, Dukla – Barwinek i dobudowa drugiej jezdni Sokołów Małopolski Płn. – Jasionka),
11,6 km – w przygotowaniu (na etapie przetargu: Jawornik – Lutcza, Lutcza – Domaradz).

Na podstawie informacji GDDKiA.

źródło: PUW w Rzeszowie


24-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)