REKLAMA

Konferencja naukowa „8 maja 1954 roku. Polska perspektywa”

RZESZÓW / PODKARPACIE. Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową zatytułowaną „8 maja 1945 roku. Polska perspektywa”, która odbędzie się w dniach 1–2 października 2020 roku na Zamku w Krasiczynie.

IPNN

II wojna światowa w Europie zakończyła się  8 maja 1945 roku. Jakie perspektywy niosła ta
sytuacja dla Polski i jej obywateli?

Wiedza o kulisach ówczesnej gry mocarstw w sprawie polskiej jest już stosunkowo duża. Rzeczpospolita stawała się przedmiotem a nie podmiotem międzynarodowej polityki.

Wydaje się natomiast, że w odniesieniu do sytuacji wewnętrznej nadal istnieją obszary badawcze w niewielkim stopniu rozpoznane. Jakie nadzieje i obawy dotyczące przyszłości państwa i narodu towarzyszyły głównym siłom politycznym? Czy wyrażane opinie i oceny były podzielane przez społeczeństwo? Więcej było pesymizmu, czy optymizmu?

Intencją organizatorów konferencji jest również ukazanie mniej znanych zagadnień z zakresu wojskowości, życia gospodarczego oraz problemów nurtujących małe, lokalne społeczności. Obecna w debacie publicznej kwestia strat wojennych Polski skłania również do podniesienia tego zagadnienia, zarówno w skali kraju, jak i w ujęciu regionalnym.

PROGRAM KONFERENCJI

1 października 2020 r.
10.00 – rozpoczęcie konferencji

8 maja
10.20 – dr hab. Waldemar Grabowski (IPN Warszawa), Polskie Państwo Podziemne a 8 maja
1945 r.
10.40 – dr Paweł Fornal (OIPN Rzeszów), Zakończenie II wojny światowej w raportach
kierownika Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Rzeszowie
11.00 – przerwa kawowa
„Wojna po wojnie”. Terror
11.30 – prof. dr hab. Mirosław Golon (UMK/OIPN Gdańsk),  Obława Pomorska NKWD
(styczeń-kwiecień 1945 r.). Zapomniana sowiecka zbrodnia na polskich mieszkańcach
Pomorza w ostatnim roku wojny
11.50 – dr Bogusław Tracz (OIPN Katowice),  Wyzwoliciel czy okupant? Armia Czerwona na
Górnym Śląsku w 1945 r.
12.10 – dr Dariusz Iwaneczko (OIPN Rzeszów),  Obozy NKWD na ziemiach polskich w latach
1944-1945
12.30 – dr Diana Maksimiuk (OIPN Białystok),  Wydział Sądownictwa Wojennego a koniec II
wojny światowej
12.50 – dr hab. Krzysztof Sychowicz (OIPN Białystok), Wyzwolenie bez wloności – region
łomżyński w maju i czerwcu 1945 r.
13.10 – przerwa (obiadowa)

Nastroje – nadzieje, obawy, perspektywy
15.00 – dr Maciej Motas (Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy – Biblioteka Główna
Województwa Mazowieckiego),  Środowiska narodowe wobec powojennej rzeczywistości lat
1945-1946
15.20 – Damian Gołdyn (UAM Poznań),  Postawy osadników Ziem Zachodnich i Północnych
wobec końca II wojny światowej

15.40 – dr Stefan Pastuszewski (Towarzystwo Inicjatyw Kulturalnych w Bydgoszczy), Od euforii
przez zwątpienie do pesymizmu… Pierwsze lata po II wojnie światowej w Bydgoszczy
16.00 – dr Sebastian Drabik (Trzebinia),  Rola struktur PPR w propagandzie „wyzwolenia”
przez Armię Czerwoną na przykładzie woj. Krakowskiego
16.20 – dyskusja

2 października 2020 r.

Nastroje – perspektywy

9.30 – dr Renata Knyspel-Kopeć (Krosno Odrzańskie),  „Wszystko dla odbudowy i tylko dla
odbudowy”. Problematyka gospodarcza kraju na łamach „Dziennika Polskiego” w latach
1945-1946
9.50 – dr Mieczysław Kopeć (Krosno Odrzańskie),  Odbudowa polskiej gospodarki po II wojnie
światowej. Przemysł metalowy i kadry techniczne 1946 r. w świetle czasopisma branżowego
„Mechanik”
10.10 – przerwa kawowa

Straty
10.30 – Damian Marculewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Szkoła Doktorska Nauk
Humanistycznych),  Problematyka badań nad stratami wojennymi ludności cywilnej okresu II
wojny światowej na przykładzie województwa białostockiego
10.50 – Jerzy Autuchiewicz (OIPN Białystok),  Bilans strat białostockiej inteligencji w II
wojnie światowej
11.10 – Paweł Glugla (Uniwersytet Rzeszowski),  Koniec wojny. Zagadnienia bilansu strat
wojennych lokalnej społeczności na przykładzie gminy Zakliczyn nad Dunajcem
11.30 – Anna Owczarska-Ożóg (Rzeszów), Sytuacja mieszkańców wsi Racławówka w powiecie
rzeszowskim w latach 1944-1945
11.50 – dyskusja
12.30 – podsumowanie konferencji: zakończenie obrad

Źródło: IPN

Autor: Amelia Krupik

24-09-2020

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)