REKLAMA

Lepiej późno niż wcale – złóż deklarację!

Urząd Miasta i Gminy Zagórz przypomina o konieczności złożenia deklaracji dotyczącej sposobu ogrzewania domów. Deklaracja powinna być złożona przez właścicieli lub zarządców wszystkich budynków – mieszkalnych i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych w których znajduje się źródło ciepła i spalania paliw NIEZALEŻNIE OD JEGO RODZAJU (drewno, węgiel, gaz, prąd).

Ostatnie zastrzeżenie celowo podkreślamy w kontekście błędnego przekonania części mieszkańców, o tym iż deklaracji nie muszą składać właściciele kotłów gazowych i pomp ciepła. Takie podejście do sprawy może skutkować karą grzywny w wysokości nawet do 5000 zł, o czym mówi art. 27 h ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Termin składania deklaracji upłynął z końcem czerwca bieżącego roku. Póki, co wciąż jest możliwość ich przyjmowania i wprowadzania do systemu. Przypominając o przewidzianej prawem ewentualności poniesienia dotkliwych kar finansowych apelujemy do spóźnialskich o pilne składanie deklaracji, w formie papierowej (wypełniony dokument można złożyć osobiście w siedzibie urzędu ul. 3 Maja 2, 38-540 Zagórz lub wysłać listem) lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej www.ceeb.gov.pl

materiały nadesłane


19-07-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym: