REKLAMA

Miliony dla OSP i GOPR. ,,Bezpieczeństwo to sprawa ponadpartyjna” (VIDEO, ZDJĘCIA)

PODKARPACIE. Blisko 82 mln złotych środków unijnych z programu Fundusze Europejskie dla Podkarpacia trafi do jednostek OSP, a także GOPR i WOPR. Zarząd Województwa Podkarpackiego, zdecydował o dofinansowaniu 113 projektów złożonych w ramach naboru. Dzięki ich realizacji aż 132 jednostki służb ratowniczych z całego regionu zostaną doposażone m.in. w wozy pożarnicze oraz w różnego rodzaju sprzęt ratowniczy.

Ogłoszenie wyników naboru wniosków o dofinansowanie dla projektów dotyczących rozwijania systemów ratownictwa w ramach działania „Adaptacja do zmian klimatu” odbyła się w Sali Audytoryjnej urzędu marszałkowskiego. W wydarzeniu wzięli licznie udział przedstawiciele jednostek OSP z całego województwa, a także GOPR-u i WOPR-u. Obecni byli również posłowie: Ewa Leniart, Anna Schmidt oraz Zbigniew Chmielowiec, a także przedstawiciele podkarpackich samorządów. Samorząd województwa reprezentowali: marszałek Władysław Ortyl, wicemarszałkowie Piotr Pilch i Karol Ożóg, a także członkowie zarządu Anna Huk i Małgorzata Jarosińska-Jedynak. W spotkaniu uczestniczył również przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Otwierając spotkanie marszałek Władysław Ortyl podkreślał, jak ważne jest poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu, dlatego w tym zakresie działa również samorząd województwa:

– Samorząd Województwa Podkarpackiego ma w tym obszarze swoje istotne zadania i też temu bezpieczeństwu chce sprzyjać – zapewniał marszałek Ortyl.

Marszałek zaprezentował podczas spotkania specjalną stronę internetową z mapą przyznanych dotacji dla beneficjentów z poszczególnych powiatów. Można na niej sprawdzić kto otrzymał dotację i jaka jest jej wysokość.

Władysław Ortyl mówił również o tym, jak trudne były negocjacje prowadzone z Komisją Europejską, aby Ochotnicze Straże Pożarne mogły ubiegać się o środki unijne z regionalnego programu na wyposażenie swoich jednostek.

Musieliśmy tę kwestię przedstawiać w Brukseli i tłumaczyć, co to jest Ochotnica Straż Pożarna – mówił marszałek Ortyl.

Jak podkreślił Władysław Ortyl udało się również zwiększyć kwotę wsparcia na to działanie, tak, aby wszystkie złożone wnioski, które spełniły warunki merytoryczne, mogły otrzymać dofinansowanie. Marszałek dziękował również za zaangażowanie w te działania posłom z Podkarpacia, a szczególnie posłowi Zbigniewowi Chmielowcowi, który jest przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu Strażaków.

Przewodniczący sejmiku, Jerzy Borcz podkreślał fakt, że środki trafiły do jednostek i gmin w całym województwie, co jest doskonałym przykładem zrównoważonego rozwoju:

– Cieszę się ogromnie z dzisiejszego dnia, cieszę się, że tak wspaniale – i zarząd i pracownicy urzędu – tak znakomicie wygospodarowali te środki, że całość województwa podkarpackiego, została doceniona. To jest bardzo ważna rzecz – powiedział przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Przewodniczący sejmiku podkreślał również, że OSP to jednostki, w których działają ludzie dobrze wykształceni i przeszkoleni w niesieniu pomocy:

Trudno dzisiaj przecenić państwa rolę w systemie bezpieczeństwa w skali województwa, w skali kraju. Czas jest niepewny i świat nie idzie w dobrym kierunku. W związku z tym profilaktyka i przygotowywanie się do zagrożeń to jest rzecz absolutnie fundamentalna – mówił przewodniczący sejmiku Jerzy Borcz.

Poseł Zbigniew Chmielowiec, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków i wiceprzewodniczący Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP Województwa Podkarpackiego, mówiąc o zwiększonych przez zarząd województwa środkach z FEP-u dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, powiedział:

– To świadczy o zaangażowaniu zarządu województwa i docenieniu waszej pracy, pracy którą na co dzień każdy widzi – powiedział poseł Zbigniew Chmielowiec.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, która w zarządzie odpowiada za Departament Wdrażania Projektów Infrastrukturalnych RPO podziękowała strażakom-ochotnikom za tak liczne stawienie się:

To pokazuje, jak bardzo nam wszystkim zależy na tym, aby bezpieczeństwo na terenie województwa podkarpackiego było zapewnione na najwyższym poziomie – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Członek zarządu poinformowała również, jak dalej będą wyglądać kolejne etapy i procedury związane z dofinansowaniem i jakie dokumenty należy złożyć w tej sprawie:

– Na to, aby dostarczyć dokumenty do podpisania umowy, macie trzy miesiące. Jeżeli w tym terminie nie zostaną te dokumenty złożone, to będziemy odstępować od złożenia umowy o dofinansowanie projektu, więc bardzo proszę, aby jeszcze przez ten moment zaktywizować swoje siły, zdobyć dokumenty do podpisania umowy i je do nas jak najszybciej dostarczyć – poinformowała Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

W imieniu wszystkich służb ratowniczych głos zabrał Leszek Prokop, prezes grupy bieszczadzkiej GOPR:

– Dziękuję panu marszałkowi wraz z całą załogą urzędu marszałkowskiego za pomoc i możliwość aplikacji o środki finansowe, które wspomogą nasze działania. A że teren górski na obszarze Podkarpacia to duży teren, bo to jest ponad 4,5 tys. kilometrów kwadratowych Bieszczadów i Beskidu Niskiego, więc niech te liczby dadzą skalę z czym my się mierzymy jako ratownicy górscy – powiedział Leszek Prokop, prezes GOPR Bieszczady.

 

Lista jednostek, kwota dofinansowania oraz sprzęt, jaki planują zakupić beneficjenci z powiatów: bieszczadzkiego, leskiego, sanockiego oraz brzozowskiego:

Ochotnicza Straż Pożarna w Haczowie Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Haczowie Całkowity koszt projektu: 814 050,00 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 651 240,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Bliznem – Gmina Jasienica Rosielna Dostawa lekkiego samochodu operacyjnego oraz wyposażenia w sprzęt techniczny wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczych, w tym z zakresu ratownictwa wodnego i usuwania skutków powodzi dla OSP w Bliznem Całkowity koszt projektu: 460 872,90 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 368 698,32

Ochotnicza Straż Pożarna w Humniskach – Gmina Brzozów Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem w sprzęt techniczny do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP w Humniskach Całkowity koszt projektu: 1 443 140,37 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 850 000,00

Gmina Lutowiska Rozwinięcie systemu ratownictwa poprzez zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutowiskach Całkowity koszt projektu: 804 000,00 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 683 400,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Jabłonce – Gmina Dydnia Doposażenie jednostek OSP z gminy Dydnia włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego Całkowity koszt projektu: 1 030 106,00 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 830 000,00

Gmina Zagórz Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie Zagórz Całkowity koszt projektu: 1 200 000,00 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 850 000,00

Gmina Ustrzyki Dolne Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojtkowej z terenu gminy Ustrzyki Dolne Całkowity koszt projektu: 1 264 975,00 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 849 929,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Grabownicy Starzeńskiej – Gmina Brzozów Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP Grabownica Starzeńska Całkowity koszt projektu: 1 190 597,37 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 850 000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Jasienicy Rosielnej Dostawa lekkiego samochodu pożarniczego: ratowniczo – gaśniczego oraz wyposażenia w sprzęt techniczny wykorzystywany do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków katastrof dla OSP w Jasienicy Rosielnej. Całkowity koszt projektu: 502 258,80 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 401 807,04

Bieszczadzkie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z siedzibą w Krośnie Zakup sprzętu i wyposażenia ratowniczego dla BWOPR w Krośnie Całkowity koszt projektu: 910 525,18 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 746 630,64

Ochotnicza Straż Pożarna w Odrzechowej – Gmina Zarszyn Zakup samochodu ratowniczo -gaśniczego dla OSP w Odrzechowej z terenu gminy Zarszyn realizującej zadania w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń Całkowity koszt projektu: 1 293 953,95 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 844 844,70

Gmina Sanok Poprawa systemu ratownictwa na terenie Gminy Sanok poprzez doposażenie Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Niebieszczanach Całkowity koszt projektu: 1 244 975,00 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 849 978,75

Gmina Komańcza Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzepedzi Całkowity koszt projektu: 606 622,02 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 515 628,71

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Zakup samochodów ratowniczych, przyczepy oraz dronów na potrzeby prowadzenia akcji ratowniczych przez Grupę Regionalną Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Grupę Bieszczadzką Całkowity koszt projektu: 1 040 000,00 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 800 000,00

Ochotnicza Straż Pożarna w Bóbrce – Gmina Solina Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bóbrce Całkowity koszt projektu: 1 512 197,37 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 850 000,00

Gmina Besko Wzmocnienie potencjału OSP w gminie Besko w zakresie zapobiegania i zwalczania zagrożeń Całkowity koszt projektu: 591 315,87 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 502 618,49

Ochotnicza Straż Pożarna w Nozdrzcu Rozwój systemu ratownictwa w OSP KSRG Nozdrzec poprzez zakup lekkiego samochodu ratownictwa technicznego z wyposażeniem Całkowity koszt projektu: 405 457,20 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 344 638,62

Ochotnicza Straż Pożarna w Uhercach Mineralnych Zakup lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Jednostki OSP Uherce Mineralne Całkowity koszt projektu: 748 397,37 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 636 137,76

Ochotnicza Straż Pożarna w Jankowcach – Gmina Lesko Podniesienie standardów i możliwości operacyjnych OSP w Jankowcach Całkowity koszt projektu: 885 616,05 Wnioskowana dotacja z EFRR (PLN): 752 773,64

 

UMWP/Red.

 


21-05-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)