REKLAMA

Obwodnica Sanoka będzie miała dalszy ciąg. Most o długości 350 m! (VIDEO)

Obwodnica Sanoka będzie miała dalszy ciąg. Most o długości 350 m! (VIDEO)

SANOK / PODKARPACIE. Prace przy realizacji inwestycji dotyczącej II części obwodnicy Sanoka nabierają tempa. Kończy się proces koncepcyjny, a na przyszły rok planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych! Nowa droga o długości 3 km stanowić będzie dalszy ciąg oddanej do użytku w 2020 roku obwodnicy. Pozwoli wyprowadzić ruch tranzytowy z miasta, zwiększy przepustowość oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.


grafika poglądowa

Przebieg Etapu II obwodnicy, będzie zgodny z przebiegiem wariantu 8B SK (w wersji ze skrzyżowaniami), dla którego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Rzeszowie wydał decyzję znak: WOOŚ.4200.15.2013.AH-88 z dnia 10 lipca 2014 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy miasta Sanok w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator – Medyka”, utrzymaną w mocy ze zmianami decyzją Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska znak: DOOŚ-oaI.4210.33.2014.ADK.20 z dnia 18 maja 2015 r.

Zakłada się, że rozwiązania projektowe będą mieścić się w granicach terenu określonego na mapach ewidencyjnych, stanowiących załącznik do DŚU.

Początek projektowanego odcinka rozpoczyna się tuż za Rondem nr 3 w km 6+699.14, gdzie kończy swój bieg I Etap obwodnicy Sanok. Dalej trasa obwodnicy na odcinku ~ 1 km przebiegać będzie w kierunku południowo – zachodnim „po śladzie” istniejącej DK-84.

Następnie trasa projektowanej obwodnicy biec będzie nowym śladem w kierunku północno – wschodnim, przekraczając linię kolejową nr 108 oraz rzekę San i włączając się do istniejącej drogi krajowej nr 28 (ul. Przemyska) w miejscowości Bykowce.

Parametry techniczne:

 • klasa drogi: GP
 • liczba jezdni i pasów ruchu: 1X2
 • szerokość pasa ruchu: 3,5m
 • szerokość pasa awaryjnego: brak
 • szerokość poboczy: 1,0 m (utwardzonego), min. 0,75 m (gruntowe ulepszone)
 • obciążenie: 115 kN/oś

Obiekty inżynierskie:

 • Przepust nad ciekiem w km 8+060,
 • Przepust w km 8+320,
 • Most na rzece Brodek w km 8+950,
 • Most MD15 nad rzeką San, linią kolejową Nr 108 i dodatkową jezdnią, w km 9+490,
 • Przepust w km 10+130.

Ochrona środowiska:

 • Ekrany akustyczne dł. ok 1 800 m.
 • Przejścia dla zwierząt
 • Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddanie do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etapu obwodnicy Sanoka pozwoliło na wprowadzenie ruchu tranzytowego na DK28 z kierunku Krosna do DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (dł. ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla.

Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej łączących Unię Europejską z Ukrainą.

Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: GDKKiA – Oddział Rzeszów, Serwis Rzeczypospolitej Polskiej

24-05-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)