REKLAMA

Ogłoszono drugi przetarg na kolejny odcinek obwodnicy Sanoka

SANOK / PODKARPACIE. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wysłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie o przetargu na wykonanie Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu DK28. Ogłoszenie to ukaże się niebawem na platformie zakupowej GDDKiA. W treści opublikowanego ogłoszenia znajdą się szczegółowe informacje na temat warunków udziału w przetargu i zakresu zamówienia. 

Jest to drugie postępowanie przetargowe dla tego zadania. Poprzednie zostało unieważnione 4 lutego br. Powodem takiej decyzji były kwoty złożonych ofert, które znacznie przewyższały szacunkową wartość zamówienia. Szczegółowo pisaliśmy o tym tutaj: II ETAP OBWODNICY SANOKA: Przetarg na wykonanie koncepcji unieważniony.

Prace koncepcyjne

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania Koncepcji programowej z pełnym rozpoznaniem geologicznym budowy II etapu obwodnicy Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja posiada już decyzję środowiskową. Koncepcja programowa doprecyzuje wypracowane dotychczas przez GDDKiA założenia projektowe i przedstawi wariantowe rozwiązania obiektów drogowych i inżynierskich. Celem opracowania KP będzie umożliwienie podjęcia decyzji dotyczących docelowych rozwiązań projektowych i technologii realizacji, uściśli również zakres rzeczowy i finansowy inwestycji.

Zakres inwestycji

Przeznaczona do zaprojektowania, a następnie wybudowania inwestycja będzie w przyszłości obejmować swoim zakresem budowę drogi klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ok. 3 km, w tym:

· rozbudowę 1 km istniejącej DK84

· budowę 2 km nowego odcinka DK28

· budowę skrzyżowań jednopoziomowych (rond)

· budowę odcinków dodatkowych jezdni zapewniających obsługę przyległego terenu

· budowę trzech mostów

· budowę i przebudowę istniejących dróg w zakresie kolizji z drogą obwodową

· budowę i przebudowę systemu odwodnienia korpusu drogowego

· budowę urządzeń ochrony środowiska

· przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury podziemnej,

· budowę oświetlenia drogowego

· system zarządzania ruchem

· organizację ruchu (oznakowanie poziome i pionowe z wyposażeniem), urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

· zagospodarowanie terenu zielenią

Cel inwestycji

Istniejący odcinek drogi krajowej nr 28 na terenie miasta Sanoka biegnie przez obszary zwartej zabudowy mieszkaniowej z licznymi jednopoziomowymi skrzyżowaniami i przejściami dla pieszych. Oddany do ruchu 30 stycznia 2020 r. I etap obwodnicy Sanoka pozwolił na skierowanie ruchu tranzytowego z kierunku Krosna na DK28 i DK84 w kierunku przejścia granicznego Krościenko – Smolnica. Budowa II etapu (ok. 3 km) spowoduje domknięcie obwodnicy miasta w ciągu DK28, która za Sanokiem biegnie w kierunku Przemyśla. Dzięki inwestycji nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego oraz zwiększenie przepustowości dróg. Nowa trasa poprawi dostępność komunikacyjną i ułatwi wyjazd w kierunku Przemyśla i dalej przejścia granicznego w Medyce i Korczowej, łączących Unię Europejską z Ukrainą. Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

Program budowy 100 obwodnic w województwie podkarpackim 

W ramach rządowego Programu na Podkarpaciu powstanie łącznie osiem obwodnic:

· Brzostka i Kołaczyc w ciągu DK73,

· Jasła w ciągu DK73,

· Kolbuszowej w ciągu DK9,

· Miejsca Piastowego w ciągu DK28,

· Nowej Dęby w ciągu DK9,

· Pilzna w ciągu DK73,

· Przemyśla w ciągu DK28/77,

· Sanoka w ciągu DK84 - II etap.

W ramach rządowego Programu do 2030 r. powstanie 100 obwodnic na sieci dróg krajowych o łącznej długości ok. 830 km. Będą to trasy o najwyższych parametrach technicznych, dostosowane do przenoszenia obciążenia 11,5 t/oś. Inwestycjom tym będą towarzyszyły urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym oświetlenie spełniające wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Jednym z najważniejszych efektów realizacji programu będzie poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej. Więcej o Programie budowy 100 obwodnic na stronie Ministerstwa Infrastruktury.

źródło: GDDKiA Oddział w Rzeszowie, materiały nadesłane

27-02-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)