REKLAMA

PODKARPACIE. GRA MIEJSKA „PRZYGODA Z TATĄ” – STARTUJE KONKURS OFERT

PODKARPACIE / Wojewoda podkarpacki 20 kwietnia 2023 r. ogłosił otwarty konkurs ofert pn. Organizacja ojcowskiej gry miejskiej „Przygoda z Tatą” w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Ojcostwo – Przygoda życia” 2023 r.

Planowane do powierzenia zadanie publiczne polegać ma na zorganizowaniu 18 czerwca 2023 r. w wybranym przez Oferenta mieście na terenie województwa podkarpackiego ojcowskiej gry miejskiej „Przygoda z Tatą”.

Na realizację ww. zadania publicznego przewidziano środki w wysokości 99 000,00 zł.

Celem ojcowskiej gry miejskiej „Przygoda z Tatą” jest wzmacnianie więzi rodzinnych, budowanie pozytywnego wizerunku ojca, promowanie zaangażowanego ojcostwa i aktywnego spędzania czasu ojców z dziećmi, a także budowanie poczucia lokalnej tożsamości.

Do składania ofert Wojewoda zaprasza:

1) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

2) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,

– prowadzące działalność statutową w obszarze zgodnym z zakresem rzeczowym zadania.

Oferty należy składać w kancelarii ogólnej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie (pokój nr 27) lub przesłać drogą pocztową listem poleconym na adres: Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów (liczy się data wpływu do tut. Urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem Konkurs Organizacja gry miejskiej „Przygoda z Tatą”, w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia, tj. do dnia 11 maja 2023 r.

Wiecej informacji na stronie https://rzeszow.uw.gov.pl/konkursy/gra-miejska-przygoda-z-tata-startuje-konkurs-ofert

źródło: Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie

21-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)