REKLAMA

PODKARPACIE. Nowy program robotyczny dla szkół podstawowych (VIDEO)

PODKARPACIE. Nowy program robotyczny dla szkół podstawowych (VIDEO)

RZESZÓW. To jest nasza wielka inwestycja w przyszłość – tak o nowym projekcie robotycznym mówił podczas wtorkowej konferencji marszałek Władysław Ortyl. Chodzi o projekt pod nazwą „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”. Będzie on realizowany dzięki unijnemu wsparciu i ma zrewolucjonizować cyfrowo podkarpackie szkoły podstawowe. Nabór wniosków rozpocznie się już 8 maja!

W związku z tym marszałek województwa Władysław Ortyl i wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podpisali list intencyjny. Dokument dotyczy współpracy na rzecz wsparcia rozwoju uczniowskich kompetencji kluczowych z matematyki, informatyki, nabywania umiejętności naukowo-technicznych oraz odkrywania nowych obszarów zainteresowania uczniów szkół podstawowych. W podpisaniu uczestniczyły również: Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty oraz Krystyna Wróblewska – dyrektor Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich.

W ramach tej współpracy realizowany będzie, ujęty w programie regionalnym Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027 (FEP 2021-2027), projekt o znaczeniu strategicznym, którego celem jest rozwój robotyki edukacyjnej i nauki programowaniaw szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego.

Takiego projektu nie ma żadne województwo. A już w takiej wielkości to absolutnie. Jest to wielki, ważny program, który składa się nie tylko ze szkoleń nauczycieli, opracowania obudowy metodycznej, ale i także z praktycznej części: zakupu sprzętu, wyposażenia – powiedział marszałek Ortyl.

Z ramienia samorządu województwa projekt będzie realizował Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich przy wsparciu Podkarpackiego Kuratora Oświaty. O wieloletnich doświadczeniach kuratorium związanych z upowszechnianiem w podkarpackich szkołach robotyki, w tym organizowanych konkursach dla uczniów, mówiła wojewoda Ewa Leniart:

Nasze doświadczenie w zakresie programowania i edukacji z tym związanej jest bardzo duże. Dziękujemy, że marszałek dostrzegł wielką przyszłość dla młodych ludzi, którzy nabędą w szkołach podstawowych pewne umiejętności niezbędne w XXI wieku, właśnie związane z nauczaniem matematyki, informatyki oraz programowania i robotyki – powiedziała wojewoda Ewa Leniart.

Wartość projektu to ok. 140 mln złotych. W większości będą to Fundusze Europejskie, ale także pieniądze z budżetu państwa i województwa. Jego realizacja przewidziana jest na lata 2023 – 2029. Nabór szkół do projektu rozpocznie się już 8 maja, a potrwa do 29 maja.

Spodziewamy się, że ponad 600 szkół podstawowych zaangażuje się w ten projekt – zakłada marszałek Ortyl.

W ramach projektu zaplanowano m.in. opracowanie materiałów metodyczno-dydaktycznych dla nauczycieli, zakup do pracowni szkolnych oraz centrów szkoleniowych zestawów robotów edukacyjnych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem technicznym oraz oprogramowaniem, realizację szkoleń dla nauczycieli z zakresu nauczania informatyki z elementami robotyki i programowania, organizację zajęć pozalekcyjnych, jak również warsztatów, obozów czy pikników naukowych.

źródło: Biuro Prasowe UMWP

Autor tekstu: Monika Konopka

Autor zdjęć: Anna Magda

Autor wideo: Mateusz Romankiewicz

25-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)