REKLAMA

PODKARPACIE. Stypendia dla studentów medycyny. Ruszył nabór!

RZESZÓW / PODKARPACIE. Studenci kierunku lekarskiego mogą od dzisiaj czyli od 25 października składać wnioski o stypendia Marszałka Województwa Podkarpackiego. Właśnie ruszył pierwszy nabór w ramach programu: „Podkarpackie wspiera lekarskie specjalizacje deficytowe”. Wnioski można składać do 8 listopada. Studenci medycyny, którzy zobowiążą się po ukończeniu studiów do pracy we wskazanych szpitalach na Podkarpaciu, w jednej z deficytowych specjalizacji, mogą otrzymać miesięczne wsparcie w wysokości 3 tys. złotych.

02 (4)

Poprzez te stypendia chcemy nie tylko wspierać studentów medycyny w ich rozwoju, ale przede wszystkim zadbać, o jak najlepsze zasoby kadrowe w systemie ochrony zdrowia na terenie województwa podkarpackiego oraz zmotywować studentów kształcących się na kierunku lekarskim do wyboru deficytowych specjalizacji w szpitalach, dla których podmiotem tworzącym jest Samorząd Województwa Podkarpackiegotłumaczy marszałek Władysław Ortyl.

Stypendium w kwocie 3 tys. zł miesięcznie przyznawane jest na okres:

9 miesięcy, tj. na VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna VI rok studiów;
18 miesięcy, tj. na V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna V rok studiów;
27 miesięcy tj. na IV, V i VI rok studiów, jeśli stypendysta rozpoczyna IV rok studiów.

Stypendium może być przyznane studentowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

 • jest studentem IV, V lub VI roku, kształcącym się na kierunku lekarskim w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym, w uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i działającej na podstawie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium;
 • nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów na dzień składania wniosku;
  zobowiąże się do podjęcia zatrudnienia, po zakończeniu stażu podyplomowego, w podmiocie leczniczym/szpitalu w wybranej deficytowej specjalizacji lekarskiej niezwłocznie po uzyskaniu pełnego prawa wykonywania zawodu, jednak nie później niż 10 miesięcy po jego uzyskaniu, na okres pracy:
  2 lata, gdy student pobiera stypendium od VI roku studiów,
  3 lata, gdy student pobiera stypendium od V roku studiów,
  4 lata, gdy student pobiera stypendium od IV roku studiów.;
 • zobowiąże się do poinformowania zarządu województwa o odbywanej specjalizacji i podmiocie leczniczym/szpitalu, w którym będzie ona odbywana, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia odbywania specjalizacji oraz o odpracowaniu stypendium w terminie 30 dni od dnia zakończenia odpracowania stypendium;

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie ogłosił też wykaz deficytowych specjalizacji w poszczególnych szpitalach i podmiotach leczniczych, prowadzonych przez samorząd województwa. Są to: anestezjologia i intensywna terapia, chirurgia dziecięca, chirurgia ogólna, choroby płuc, choroby wewnętrzne, gastroenterologia, kardiochirurgia, medycyna pracy, ratunkowa i rodzinna, a także neonatologia, neurochirurgia, neurologia, onkologia i hematologia dziecięca, onkologia kliniczna, ortopedia i traumatologia narządu ruchu, otorynolaryngologia, patomorfologia, pediatria, położnictwo i ginekologia, psychiatria, psychiatria dzieci i młodzieży, reumatologia, radiologia i diagnostyka obrazowa.

231025_stypendia

Koszt realizacji programu stypendialnego dla studentów medycyny w ujęciu trzyletnim, czyli w latach 2023 – 2025 wyniesie ponad 3,2 mln złotych.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, Departament Edukacji, Nauki i Sportu, ul. Lubelska 4, pokój nr 113 telefon: (17)743 30 66; adres e-mail: dek@podkarpackie.pl.

A także na stronie: Stypendia dla studentów kierunku lekarskiego

Program dla studentów kierunku lekarskiego jest jedną z kilku form stypendialnego wsparcia, jaką oferuje Samorząd Województwa Podkarpackiego.

źródło: UMWP

zdjęcia: Mateusz Romankiewicz / archiwum UMWP

25-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)