REKLAMA

Poseł Piotr Uruski zabiega, by nadać łącznikowi imię Tadeusza Pióro (VIDEO)

Poseł Piotr Uruski zabiega, by nadać łącznikowi imię Tadeusza Pióro (VIDEO)

SANOK / RZESZÓW / PODKARPACIE. Jak już informowaliśmy w piątek, Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wybrał ofertę spółki BUDIMEX na realizacje łącznika między rondem Beksińskiego a obwodnicą w Sanoku. Był to już drugi przetarg na realizacje tego zadania, a z jego ogłoszeniem dość długo czekano ze względów finansowych. Przetarg został ogłoszony w dniu 7 czerwca 2021 roku, a rozstrzygnięty 21 października br.

Pierwotnie łącznik miał kosztować około 24,5 mln zł. Wartość dofinansowania z UE wyniosła 20,5 mln zł, a wkład własny miasta Sanoka blisko 4 mln zł. Okazało się jednak, że jest to kwota niewystarczająca, gdyż wystąpiły problemy z niestabilnym gruntem. To spowodowało wzrost kosztów.

Jak informuje Aldona Gajda, rzecznik prasowy PZDW w Rzeszowie. zarząd oszacował przedmiot zamówienia na kwotę 25 882 274,50 PLN netto (31 835 197,64 PLN brutto). 18 300 000,00 PLN zarezerwowanych na to zadanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego. Po otwarciu ofert kwota ta została zwiększona przez Sejmik Województwa.

Do postępowania wpłynęło 6 ofert. Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy Budimex S.A. z siedziba w Warszawie na łączną kwotę 32 790 007,74 PLN brutto. Rozstrzygnięcie to nie jest ostateczne, gdyż nie upłynął jeszcze termin na wniesienie potencjalnych odwołań. Kolejnym etapem będzie podpisanie umowy z wybranym wykonawcą, a następnie przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót.


O obwodnicy Sanoka i konieczności wybudowania łącznika od ronda Beksińskiego rozmawiano w 2014 roku z marszałkiem województwa Władysławem Ortylem. W rozmowach uczestniczył ówczesny kandydat na burmistrza Tadeusz Pióro oraz przyszły poseł Piotr Uruski

ZOBACZ WYPOWIEDŹ dotyczącą łącznika do ronda Beksińskiego (archiwum, 2014 rok):

Procedura przetargowa na realizację tego zadania jeszcze trwa. Na chwilę obecną inwestor tj. Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich wskazał BUDIMEX jako oferenta, z którym zamierza zawrzeć umowę na realizację łącznika do DK 28. Tym samym po upływie czasu na złożenie ewentualnych odwołań przez konkurencję będziemy mogli stwierdzić , że to my będziemy realizować ten projekt – zaznacza Michał Wrzosek, rzecznik prasowy Budimex S.A. Inwestycja obejmuje budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 886 pomiędzy rondem im. Zdzisława Beksińskiego a obwodnicą Sanoka wraz z budową mostu i wiaduktu nad linią kolejową a także roboty budowlane związane z przebudową/rozbudową/budową niezbędnej infrastruktury technicznej. W ramach zadania zostaną wybudowane m.in. drogi dojazdowe, zjazdy, ścieżka rowerowa, oświetlenie uliczne i odwodnienie drogi. Odcinek drogi objęty inwestycją po zakończeniu projektu będzie dostosowany do obowiązujących standardów dla drogi klasy G, a nawierzchnia będzie przystosowana do przenoszenia ruchu pojazdów o nacisku 115kN/oś. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to koniec kwietnia 2023 roku.

Można powiedzie, że łącznik między rondem im. Zdzisława Beksińskiego a obwodnicą to inwestycja z „długą brodą”, bo jego budowę zaczęto planować jeszcze w 2014 roku. Zapewniał o tym marszałek Władysław Ortyl, podczas wizyty w Sanoku, a zabiegał o realizację zadania ówczesny kandydat na burmistrza Tadeusz Pióro.

Dlatego dzisiaj podczas sesji Sejmiku Wojewódzkiego poseł Piotr Uruski podziękował władzom wojewódzkim za starania na rzecz Sanoka i poddał propozycję, by nadać temu obiektowi imię Tadeusza Pióro.


grafika poglądowa

26-10-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)