REKLAMA

POWIAT LESKI. 5 przetargów na 15 mln złotych. Ważne zadania

POWIAT LESKI / PODKARPACIE. Starostwo Powiatowe w Lesku, tylko w ostatnim miesiącu, ogłosiło pięć przetargów na łączną wartość 15 milionów złotych. Chodzi o kluczowe dla rozwoju tego terenu inwestycje, zaplanowane i przygotowane jeszcze w poprzedniej kadencji, skutecznie kontynuowane w obecnej. Środki na realizację projektów pochodzą z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Starostwo Powiatowe w Lesku kontynuuje inwestycyjną ofensywę. W kolejnych miesiącach i latach realizowanych będzie wiele ważnych, a w niektórych przypadkach, strategicznych zadań.

Tylko w maju, powiat leski ogłosił pięć przetargów na łączną wartość 15 mln złotych. Chodzi o: przebudowę Szpitala Powiatowego w Lesku, przebudowę dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku, rozbudowe i przebudowę drogi powiatowej na odcinku Olszanica – Wańkowa, budowę Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego, a także o .

Wojciech Stelmach, starosta leski. Foto: Starostwo Powiatowe w Lesku

 Cieszę się, że w realizacji jest tak dużo przedsięwzięć. Inwestycje, które zostały ogłoszone, są skierowane na poprawę jakości życia mieszkańców. W ramach tych inwestycji planujemy znaczną poprawę infrastruktury, remont zabytkowego budynku oraz budowę Karpackiego Ogrodu Sensorycznego, który będzie unikalnym miejscem rekreacji i edukacji – mówi nam Wojciech Stelmach, starosta leski.

– Chciałbym podkreślić, że to właśnie dzięki pozyskanym funduszom możemy realizować nasze plany i inwestować w rozwój naszej społeczności, dbając zarówno o teraźniejszość, jak i przyszłość naszych mieszkańców. Dlatego też będę zabiegał o to, aby nasz powiat pozyskiwał ich jak najwięcej – dodaje.

1. Nazwa Inwestycji: Przebudowa dachu na zabytkowym budynku przy ul. Wincentego Pola 1 w Lesku. Opis Inwestycji: Inwestycja realizowana będzie w formule zaprojektuj i wybuduj. Zakres robót: Wykonanie programu prac konserwatorskich remontowanej kamienicy, uzyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń. Wymiana pokrycia dachowego z blachy, wzmocnienie drewnianej więźby dachowej oraz wymiana zbutwiałych elementów konstrukcji dachu. Wymiana rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich. Wykonanie izolacji. Przewidywana wartość Inwestycji: 490.000,00 zł. Środki pozyskano z: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

2. Nazwa Inwestycji: Wykonanie prac konserwatorskich budynku przy ul W. Pola 1 w Lesku. Opis Inwestycji: Wykonanie prac konserwatorskich przy elewacji budynku przy ul W.Pola 1 w Lesku według technologii i zakresu wskazanych w programie konserwatorskim; renowacja zabytkowej elewacji wraz z balkonem, prace powierzchniowe tynkarskie przy powierzchniach płaskich i boniowych oraz gzymsach, renowacja wejściowych drzwi do budynku odświeżenie powłok malarskich stolarki okiennej ,konserwacja restauracja stopni schodów wejściowych wraz z rekonstrukcją. Przewidywana wartość Inwestycji: 300.000,00 zł. Środki pozyskano z: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

3. Nazwa Inwestycji: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2293R Olszanica – Ropienka – Wojtkówka na odcinku Olszanica – Wańkowa. Opis Inwestycji: Celem przedsięwzięcia inwestycyjnego jest dostosowanie drogi powiatowej nr 2293R do zmieniających się warunków związanych z rosnącym natężeniem ruchu drogowego. Wzrost ten wynika ze zwiększonej liczby osób odwiedzających wyciąg narciarski wybudowany w ubiegłym roku przez Gminę Olszanica w miejscowości Wańkowa oraz częstego wykorzystywania tej trasy jako skrótu pomiędzy drogą krajową nr 82 Sanok – Krościenko – Granica Państwa (Ukraina) a drogą krajową nr 28 Sanok – Przemyśl – Medyka – Granica Państwa (Ukraina). Droga znajduje się na terenach byłych Państwowych Gospodarstw Rolnych. Inwestycja będzie realizowana w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Zakres prac obejmuje: Poszerzenie pasa drogowego do 6,00 m na przebudowywanym odcinku drogi. Utwardzenie pobocza drogi po obu stronach o szerokości 1,00 m lub 0,50 m w zależności od szerokości pasa drogowego, działki drogowej i ukształtowania terenu. Budowę chodnika w miejscowości Olszanica i Wańkowa na odcinkach o gęstej zabudowie mieszkaniowej. Montaż poręczy i barierek ochronnych w miejscach szczególnie niebezpiecznych Wykonanie odwodnienia pasa drogowego. Frezowanie nawierzchni drogi w miejscach nierównych, profilowanie. Przebudowę istniejących wjazdów i skrzyżowań. Położenie nowej nawierzchni asfaltowej na całym odcinku przebudowywanej drogi. Przewidywana wartość Inwestycji : 2.045.000,00 zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

4. Nazwa Inwestycji: Budowa Karpackiego ogrodu sensorycznego wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opis Inwestycji: Inwestycja przewiduje budowę Karpackiego ogrodu sensorycznego w którym znajdować się będą rośliny z terenów Karpat wraz z architekturą towarzyszącą na terenie Parku Dworskiego w formule zaprojektuj i wybuduj. Inwestycja polegać będzie na: opracowaniu programu prac konserwatorskich wraz z uzyskaniem decyzji Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac, opracowaniu projektu zagospodarowania terenu oraz dokumentacji projektowej . Wykonanie robót zagospodarowania terenu, nasadzenia roślin, jak również architektury towarzyszącej (altana/pergola, ścieżki, ławki, kosze na śmieci). Przewidywana wartość Inwestycji: 200.000,00 zł. Środki pozyskano z: Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

5. Nazwa Inwestycji: Przebudowa Szpitala Powiatowego w Lesku formule „zaprojektuj i wybuduj”. Opis Inwestycji: Zakres prac inwestycyjnych polega na opracowaniu dokumentacji projektowej, dokumentacji technicznej (wykonawczej), specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w wymaganych branżach objętych przebudową wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, a następnie wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji. W zakres zadania wchodzi między innymi; przebudowa wybranych oddziałów szpitala przewidzianych do modernizacji z częściową wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie wewnętrznych instalacji technicznych i przeciwpożarowych w przebudowywanych oddziałach. Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na części dachu szpitala. Przewidywana wartość Inwestycji: 12.000.000,00 zł. Środki pozyskano z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


grafika poglądowa, foto starosta: Starostwo Powiatowe w Lesku

10-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)