REKLAMA

POWIAT RZESZOWSKI. I etap rozbudowy łącznika zakończony! Inwestycja wyczekiwana przez kierowców i mieszkańców (VIDEO)(ZDJĘCIA)

POWIAT RZESZOWSKI. I etap rozbudowy łącznika zakończony! Inwestycja wyczekiwana przez kierowców i mieszkańców (VIDEO)(ZDJĘCIA)

Budowa łącznika była dla Powiatu dużym wyzwaniem, z którego wywiązaliśmy się jak najlepiej. Ogromna w tym zasługa pracowników starostwa i podległych jednostek, którzy przygotowywali i nadzorowali inwestycję od samego początku aż do jej zakończeniamówi starosta rzeszowski Józef Jodłowski.

We wtorek 22 sierpnia 2023 r. rozpoczęcie otwarcia łącznika zainaugurował Józef Jodłowski – Starosta Rzeszowski, który na wstępie powitał wszystkich gości wydarzenia, wśród których byli: Poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta, Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart, Prezydent Miasta Rzeszowa Konrad Fijołek wraz z Wiceprezydentem Miasta Rzeszowa Jolantą Kaźmierczak, Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Ożóg, Przewodniczący Rady Miasta Rzeszowa Andrzej Dec, Dyrektor Wydziału Nieruchomości Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego Marek Bajdak, Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Drogowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego, Zarząd Powiatu Rzeszowskiego, Radni Powiatu Rzeszowskiego na czele z Przewodniczącym Powiatu Rzeszowskiego Tomaszem Wojtonem, Wójtowie oraz Burmistrzowie z terenu powiatu rzeszowskiego, lokalni samorządowcy oraz Wykonawcy robót Dyrektor ds. technicznych Oddział Rzeszów STRABAG Maciejem Łukaszkiem oraz Dyrektorem ds. finansowych Oddział Rzeszów STRABAG Marcinem Michalewicz.

Uroczystego poświęcenia dokonał Ks. Piotr Szczupak – Proboszcz Parafii pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zaczerniu.

O niezwykle istotnej roli jaką Powiat Rzeszowski odegrał przy budowie mówią fakty. To samorząd powiatowy przygotował i złożył wniosek o dofinansowanie dla projektu, przygotował i przeprowadził postępowania o udzielenie zamówień publicznych w zakresie wykonawstwa robót budowlanych i dokumentacji projektowej. Inwestycja była realizowana w szybkim tempie. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej została podpisana 27.12.2018 r., 11.05.2021 r. została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRiD), zaś umowa z z wykonawcą robót budowlanych, firmą STRABAG Sp. z o.o., została podpisana 22.03.2022 r. Niecałe półtora roku później prace dobiegają końca.

Powiat Rzeszowski odpowiadał za przygotowanie projektu: „Rozbudowa łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ – Etap I”, który został wybrany do dofinansowania jest ze środków Unii Europejskiej w ramach osi priorytetowej V Infrastruktura komunikacyjna, działania 5.1 Infrastruktura drogowa – projekty z zakresu dróg lokalnych RPO WP na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu wyniosła 44 574 817,12 PLN, zaś wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 764 543,40 PLN.

O tym, że największy ciężar finansowy przy budowie poniósł Powiat Rzeszowski świadczą cyfry. Przy wkładzie własnym 29 810 273,72 PLN, ponad 12 milionów złotych pochodziło z budżetu powiatowego, co stanowiło 26 procent budżetu inwestycji. Środki unijne stanowiły 34 procent, z budżetu miasta Rzeszowa – 25 procent, środki Gminy Trzebownisko – 6%, Gminy Głogów Małopolski – 5%, z budżetu Województwa Podkarpackiego – 4 procent.

Dodatkowo w celu realizacji powyższego projektu zostało Porozumienie zawarte w dniu 24.03.2021 r. z Prezydentem Miasta Rzeszowa w sprawie przejęcia prowadzenia zadania publicznego polegającego na zarządzaniu odcinkiem drogi powiatowej (dawnej drogi krajowej nr 9) na obszarze, który z dniem 01 stycznia 2021 roku został włączony do obszaru miasta na prawach powiatu Rzeszów.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności transportowej powiatu rzeszowskiego i miasta Rzeszów, poprzez rozbudowę łącznika autostrady A4 na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów Północ. Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował:

– Rozbudowę drogi powiatowej;

– Budowę, rozbudowę i przebudowę skrzyżowań z drogami przecinającymi;

– Budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo rowerowych;

– Przebudowę/budowę przejść dla pieszych;

– Budowę zawrotki zapewniającej pełne skomunikowanie;

– Budowę/przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych zapewniających dostęp do terenów przyległych;

– Budowę zatok autobusowych

– Przebudowę i budowę odwodnienia drogi;

– Budowę/przebudowę urządzeń technicznych drogi;

– Przebudowę/budowę przepustów na przecinanych ciekach;

– Budowę elementów ochrony akustycznej, jeśli konieczność ich budowy będzie wynikać z uzyskanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;

– Ustawienie urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

– Przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej.

Powiat Rzeszowski stara się nadążać na nowymi oczekiwaniami i potrzebami mieszkańców. Od momentu swego powstania systematycznie inwestuje w poprawę dostępności komunikacyjnej, nie tylko na poziomie lokalnym, ale także krajowym i międzynarodowym (…) – mówił Starosta Rzeszowski.

źródło: Powiat Rzeszowski

zdjęcia: Powiat Rzeszowski

28-08-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)