REKLAMA

POWIAT RZESZOWSKI. Szkolenia dla bezrobotnych. Rusza nabór wniosków. Watro się pospieszyć!

RZESZÓW / POWIAT RZESZOWSKI. Od 4 do 6 września prowadzony będzie nabór wniosków o skierowanie na szkolenie wskazane przez osobę uprawnioną niezbędne do podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności gospodarczej. Uprawionymi do udziału w szkoleniach są osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rzeszowie jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy i posiadające ustalony Indywidualny Plan Działania z wpisanym planem szkolenia.

369693507_283381154308924_2471219582398549473_n-770x540

Do przeprowadzenia szkolenia wymagane jest oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia lub oświadczenie o zamiarze rozpoczęcia, ewentualnie wznowienia własnej działalności gospodarczej. Minimalny, wymagalny okres zatrudnienia lub prowadzenia działalności gospodarczej wynosi 3 miesiące.

Z kolei od 4 do 8 września przyjmowane będą wnioski na bon szkoleniowy. Bon szkoleniowy ma na celu aktywizację bezrobotnych do 30 roku życia, stanowi gwarancję skierowania bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie oraz opłacenia kosztów, które zostaną poniesione w związku z podjęciem szkolenia.

W ramach bonu szkoleniowego finansowane są (w wysokości do 100 procent przeciętnego wynagrodzenia) koszty szkolenia lub szkoleń. Środki wpłacane są na konto instytucji szkolącej. Pokrywane z nich są również koszty badań lekarskich i psychologicznych, przejazdów i zakwaterowania, jeżeli zajęcia odbywają się poza miejscem zamieszkania. W okresie odbywania szkolenia bezrobotnemu przysługuje stypendium, finansowane z Funduszu Pracy, na które został skierowany przez powiatowy urząd pracy.

W obydwu naborach, w przypadku przekroczenia limitu środków finansowych na bony szkoleniowe pierwszeństwo w finansowaniu będą miały osoby bezrobotne bez kwalifikacji zawodowych (nieposiadające kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu) oraz osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

Wnioski należy składać w wersji papierowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (epuap, praca.gov.pl w przypadku posiadania przez wnioskodawcę podpisu kwalifikowanego lub profilu zaufanego).

Dokumenty znajdują się na stronie internetowej: rzeszow.praca.gov.pl w zakładce: „Dokumenty do pobrania”. Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z Działem Obsługi Klienta, Statystyk i Analiz w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Rzeszowie, al. Batalionów Chłopskich 7, pok. 11, tel. 17 25-00-225,226,265.

źródło: Powiat Rzeszowski

zdjęcie: PUP Rzeszów

28-08-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)