REKLAMA

Program Senior +. Ponad 5 mln na aktywizację Seniorów w życiu społecznym!

URZĄD WOJEWÓDZKI / RZESZÓW. O realizacji programu Senior+ w naszym województwie i wynikach naboru na 2023 r. mówiła wojewoda podkarpacki Ewa Leniart podczas konferencji prasowej.

Wojewoda przypomniała, że jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o uzyskanie dotacji w ramach dwóch modułów w programie wieloletnim Senior+ – na jednorazowe wsparcie finansowe w związku z utworzeniem, przebudową lub remontem obiektów i wyposażeniem ośrodka wsparcia oraz na zapewnienie funkcjonowania już istniejących placówek.

– Do 5 stycznia br. trwał nabór wniosków, w którym jednostki samorządu terytorialnego z terenu województwa podkarpackiego mogły aplikować o środki w ramach programu Senior+ w dwóch modułach. Z modułu pierwszego wszystkie 9 rekomendowanych przez wojewodę ofert otrzymało dotację z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. W związku z tym powstanie 7 klubów Senior+ oraz 2 dzienne domy Senior+ z łączną kwotą dofinansowania ponad 1,7 mln zł. W ramach modułu drugiego (biorąc pod uwagę nabór dodatkowy ogłoszony 7 kwietnia) wsparcie otrzyma 56 ośrodków (30 domów i 26 klubów Senior+) w kwocie ponad 3,3 mln zł. Dofinansowanie na rok 2023 dla obydwu modułów Senior + dla naszego województwa wynosi w sumie ponad 5 mln zł – mówiła Ewa Leniart.

Wojewoda dodała, że od początku funkcjonowania programu na Podkarpaciu powstało 77 placówek, w tym 33 dzienne domy Senior+ oraz 44 kluby Senior+, a wartość środków finansowych przeznaczonych na ten cel to ponad 25,1 mln zł.

– Seniorzy są wartością, która w naszym społeczeństwie ma szczególne znaczenie. Ich aktywizacja, możliwość spotkań, uczestnictwo w różnego rodzaju zajęciach, warsztatach są ważne także z uwagi na ich kondycję psychiczną i fizyczną, dlatego tak istotne jest to, by władze samorządowe korzystały z istniejących mechanizmów wsparcia dla naszych seniorów – podkreśliła.

O realizacji polityki senioralnej mówił także poseł na Sejm RP Andrzej Szlachta, który zaznaczył, że program Senior+ jest bardzo ważnym elementem dużego segmentu polityki społecznej rządu.

W dzisiejszym spotkaniu z mediami wziął także udział burmistrz Baranowa Sandomierskiego Marek Mazur. Na terenie jego gminy, dzięki rządowemu wsparciu, powstanie wkrótce klub Senior+.

– Dzięki dotacji w wysokości 200 tys. zł mamy możliwość stworzenia miejsca, gdzie seniorzy będą mogli się spotykać, integrować i spędzać wspólnie czas. Jestem przekonany, że będzie to wpływać na aktywizację życia społecznego w naszej gminie – powiedział burmistrz.

***

Celem strategicznym programu Senior+ jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa seniorów w życiu społecznym poprzez dofinansowanie rozbudowy infrastruktury ośrodków wsparcia
w środowisku lokalnym oraz zwiększenie miejsc w ośrodkach „Senior+”, tj. wsparcie działań jednostek samorządu w rozwoju na ich terenie sieci dziennych domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.

W ramach Modułu 1 jednostki samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dotację m.in. na:

Jednorazowe wsparcie finansowe na utworzenie (przebudowę lub remont obiektów albo ich części, będących własnością jednostki samorządu terytorialnego) lub wyposażenie ośrodka wsparcia.
Dofinansowanie w ramach tego modułu może wynosić do 80 proc. Wymagany wkład finansowy ze strony jednostek samorządu terytorialnego to minimum 20 proc.
Środki przewidziane w ramach modułu pierwszego dla gminy, powiatu oraz województwa nie mogą być większe niż 400 tys. zł na utworzenie lub wyposażenie Dziennego Domu Senior +.
Natomiast maksymalne dofinansowanie Klubu Senior + w tym module wynosi 200 tys. zł.
W ramach Modułu 2 przyznawane są środki na zapewnienie funkcjonowania już istniejących ośrodków wparcia.

Wysokość dofinansowania przeznaczona jest na bieżącą działalność ośrodków wsparcia i będzie wynosić nie więcej niż 400 zł miesięcznie na utrzymanie jednego miejsca w Dziennym Domu Senior + oraz nie przekroczy 200 zł w Klubie Senior +.
W tym module dotacja nie może stanowić większej wysokości niż 50 proc. całkowitego kosztu realizacji zadania.

źródło: Podkarpacki Urzad Wojewódzki


18-04-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)