REKLAMA

Przewodniczący Sanockiej Rady Seniorów złożył rezygnację. „Nikomu nie jesteśmy potrzebni”

SANOK / PODKARPACIE. Przewodniczący Sanockiej Rady Seniorów II kadencji Marek Perschke złożył rezygnację z pełnienia funkcji szefa struktur powołanego w 2019 roku organu. Jako powód podaje złą współpracę z władzami miasta oraz to, że w jego odczuciu, rada nikomu nie jest do niczego potrzebna. – Najlepiej żebyśmy siedzieli cicho i nic nie robili. Nie ma mojej zgody na takie traktowanie – mówi naszemu reporterowi Marek Perschke.

Do naszej redakcji trafiła rezygnacja Marka Perschke z pełnienia funkcji przewodniczącego Sanockiej Rady Seniorów. W dokumencie czytamy, że rezygnacja następuje z dniem 12 października br. Marek Perschke był przewodniczącym od 2022 roku, natomiast w pierwszej kadencji (od 2019) był członkiem rady.

Pomimo wszelkich moich starań nie udało mi się przez te 4 lata doprowadzić do akceptowalnego przeze mnie poziomu współpracy z Władzami Miasta. Nie znajduję też wystarczającej akceptacji swoich działań wśród członków Rady, ani odczuwalnego zainteresowania mieszkańców Sanoka działalnością Rady. Prawdopodobnie nie jestem odpowiednią osobą do pełnienia tej funkcji. Jednocześnie pełnienie tej funkcji jest dla mnie bardzo absorbujące i zabiera dużo czasu, który mógłby być wykorzystany dla moich prywatnych, jak i społecznych spraw – podaje w piśmie Marek Perschke.


źródło: materiały nadesłane

W rozmowie z naszym reporterem były już przewodniczący mówi więcej na temat trudnej współpracy z miastem.

Czuję, że rada seniorów nikomu nie jest do niczego potrzebna. Odnoszę wrażenie, że najlepiej gdybyśmy siedzieli cicho i nic nie robili. W moim odczuciu, rada seniorów w Sanoku absolutnie nie spełnia przypisanej jej roli. Dlatego rezygnuję. Nie chcę pracować na warunkach, jakie stawia miasto. Współpraca z władzami jest bardzo zła – zaznacza Marek Perschke.

Nasz rozmówca zwraca uwagę, że problem może dotyczyć nie tylko Sanoka. Podaje przykład wojewódzkiego zjazdu przedstawicieli rad seniorów z Podkarpacia.

Moi przedmówcy albo nie mówili o współpracy z władzami w ogóle, albo chwalili swoich zwierzchników. Gdy ja zabrałem głos i powiedziałem jak to wygląda w Sanoku, otrzymałem grad braw. Pokazuje to jedno. Że nie tylko w Sanoku ta współpraca radnych z władzami miasta nie układa się najlepiej, ale wiele osób nie chce o tym głośno mówić. I że rady seniorów, tak naprawdę, to nikomu niepotrzebne twory, które de facto nie odgrywają żadnej roli w życiu społecznym gmin – przekazuje swoje spostrzeżenia Marek Perschke.

O komentarz poprosiliśmy wiceprzewodniczącą Sanockiej Rady Seniorów Marię Szałankiewicz-Skoczyńską.

Przede wszystkim należy pilnie zwiększyć liczebność rady. Ze względów obiektywnych, życiowych, często zdarza się, że na posiedzeniach obecnych jest tylko dwóch członków. To za mało, aby podejmować decyzje. W szerszym składzie, będzie więcej pomysłów, inicjatyw, a co za tym idzie więcej sformułowanych przez radę propozycji dla władz miasta – przekazuje naszemu reporterowi Maria Szałankiewicz-Skoczyńska, wiceprzewodnicząca Sanockiej Rady Seniorów.

Jak oceniam współpracę z miastem? Na ten moment jest ona trochę „martwa”. Wydaje mi się, że należałoby wprowadzić zmiany, aby ta współpraca była lepsza. Przecież w Sanoku żyje około 10-12 tysięcy seniorów. To bardzo dużo! – dodaje nasza rozmówczyni.

Do Urzędu Miasta Sanoka przesłaliśmy pytania w tej sprawie. Gdy je otrzymamy, niezwłocznie je opublikujemy.

Jutro, tematem Sanockiej Rady Seniorów zajmie się Rada Miasta Sanoka. Jednym z punktów porządku obrad jest: Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Rady Miasta Sanoka w sprawie powołania Sanockiej Rady Seniorów oraz nadania jej Statutu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

Do sprawy wrócimy.

Przypomnijmy, że Sanocka Rada Seniorów pierwszej kadencji została powołana 30 października 2019 r. na podstawie uchwały Rady Miasta Sanoka. W pierwszej kadencji 2019-2022 w radzie zasiadało 7 seniorów. 4 osoby były przedstawicielami organizacji pozarządowych, 3 reprezentowały grupy seniorów z Sanoka.

II kadencję powołano 9 listopada 2022 roku. Rada liczy 5 członków (3 – organizacje pozarządowe, 2 – przedstawiciele osób starszych).

Dotychczasowy skład Sanockiej Rady Seniorów II kadencji:

Marek Perschke – przewodniczący

Maria Szałankiewicz-Skoczyńska – wiceprzewodnicząca

Elżbieta Kadłuczka – sekretarz

Bożena Midnur-Bąk – członek

Krystyna Sobolewska – członek

Zgodnie z zapisami ustawy o powoływaniu rad seniorów:

  • Gmina sprzyja solidarności międzypokoleniowej oraz tworzy warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.
  • Gminna rada seniorów ma charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny.
  • W sprawach dotyczących gminy gminna rada seniorów może kierować zapytania lub wnioski w formie uchwały. Uchwała powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania. Wójt lub osoba przez niego wyznaczona są obowiązani udzielić odpowiedzi na piśmie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania uchwały.
  • Gminna rada seniorów składa się z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w szczególności przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku.


grafika poglądowa

23-10-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)