REKLAMA

Radni miejscy zadecydują. Czy nieformalna koalicja weźmie pod uwagę wyniki konsultacji w sołectwach?

SANOK / PODKARPACIE. Na 25 marca planowano obrady XLI Sesji Rady Miasta Sanoka, podczas której radni zadecydują co stanie się z pomysłem poszerzenia granic administracyjnych Sanoka. Zakończyły się bowiem konsultacje społeczne. Zarówno w mieście, jak i w 10 sołectwach, których włączenia chciał burmistrz Tomasz Matuszewski. Ewentualny dalszy ciąg całego procesu zależy od radnych. Jak zagłosują? Czy nieformalna koalicja radnych PiS i Łączy nas Sanok weźmie pod uwagę jasno wyrażone stanowisko mieszkańców wsi, którzy w 98% przy 72% frekwencji opowiedzieli się za pozostaniem w strukturze gminy wiejskiej? Czy może ważniejszy będzie sygnał od mieszkańców miasta wyrażony w liczbach: 3,77% frekwencja i 61% za poszerzeniem?  Przekonamy się w najbliższy czwartek.

O wynikach konsultacji w mieście oraz w sołectwach gminy Sanok i gminy Zagórz pisaliśmy w osobnych artykułach:

Zahutyń znokautował miasto. Konsultacje w gminie Zagórz zakończone

Konsultacje ws. poszerzenia miasta: Frekwencja w Sanoku 3,77%

Pomysł poszerzenia Sanoka zmiażdżony przez mieszkańców wsi! 98% nie chce do miasta

Przypomnijmy, że najpierw konsultacje zakończono w gminie Zagórz, w sołectwie Zahutyń. W konsultacjach wzięło udział 658 osób na 1267 mieszkańców. Frekwencja wyniosła ponad 50 procent. Przeciwko przyłączeniu Zahutynia do Miasta Sanoka opowiedziało się 98% mieszkańców.

Następnie poznaliśmy wyniki badania w mieście. Frekwencja wyniosła 3,77%. Za poszerzeniem Sanoka opowiedziało się 61 % respondentów.

Niedługo później rezultaty konsultacji przekazała gmina Sanok. Frekwencję wyliczono na 72%, a za pozostaniem w strukturach wsi zagłosowało 98% mieszkańców.

Odpowiedzią na konsultacje społeczne będzie decyzja radnych miejskich, którzy w najbliższy czwartek pochylą się nad projektem uchwały, zakładającym wystąpienie z wnioskiem do organów centralnych o zmianę granic administracyjnych Sanoka. W międzyczasie burmistrz Tomasz Matuszewski poinformował w mediach społecznościowych (Fb), że w projekcie uchwały znajdzie się nie 10, a 3 miejscowości – wszystkie z gminy Sanok. Ostatecznie, ma chodzić bowiem o Trepczę, Bykowce i Zabłotce.

Jaką decyzję podejmie każdy z radnych? Przede wszystkim co zrobi nieformalna koalicja klubu radnych PiS i Łączy nas Sanok? Przekonamy się niebawem.

Warto też dodać, że pod koniec ubiegłego tygodnia, do radnych miejskich zaapelowali koledzy z rady powiatu, uchwalając stanowisko w sprawie poszerzenia miasta. Pisaliśmy o tym tutaj:

Radni powiatowi apelują do sumień rajców miejskich. „Uszanujcie wolę mieszkańców” „Nie można skłócać mieszkańców miasta i wsi”. WYWIADY po sesji (VIDEO, ZDJĘCIA)


grafika poglądowa


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ przewodniczący Rady Miasta Sanoka Andrzej Romaniak zwołuje XLI Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 25.03.2021 r. o godz. 9:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sanoku za 2020 rok.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu Sanockiego związanego z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sanoku bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1007/2 o pow. 0,0786 ha , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyła nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, położnych w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonych jako działki nr 1342 i 2612, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 871/9 o pow. 0,0186 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 868 oraz nr 871/7, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 541/8 o pow. 0,0017 ha oraz nr 541/9 o pow. 0,0166 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 535, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 541/7 o pow. 0,0144 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 534/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany nazwy placu „Plac Harcerski” zlokalizowanego w Sanoku w dzielnicy Śródmieście na działce oznaczonej jako działka nr 26/8 stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na „Plac Harcerski im. ks. Zdzisława Peszkowskiego”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Sanoku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie”.
21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji grupy mieszkańców wsi Międzybrodzie.
22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta. .
23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic miasta Sanoka polegającej na wyłączeniu z terytorium miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce i włączeniu go do terytorium gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
24. Informacja Burmistrza Miasta dot. konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Sanoka, przeprowadzonych w Gminie Miasta Sanoka i sąsiednich sołectwach.
25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasta Sanoka, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
26. Informacja Burmistrza Miasta na temat realizacji projektu „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 w ramach programu „Mosty dla Regionów”.
27. Informacja Burmistrza Miasta na temat transparentności wydatków budżetowych w roku 2021.
28. Wolne wnioski i zapytania.
29. Zamknięcie obrad sesji.

źródło: Red., BIP UM Sanok

22-03-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)