REKLAMA

ROLNICTWO. „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Do podziału jest ponad 3,3 mln złotych

PODKARPACIE / Do 30 lipca trwa nabór do programu „Podkarpacki Naturalny Wypas III”. Do podziału jest ponad 3,3 mln złotych. 

 – Podkarpacki Naturalny Wypas” to program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego, który stanowi odpowiedź samorządu na problemy środowiskowe. Jest on jednym z instrumentów inwestowania w ochronę walorów przyrodniczychoraz unikalnego krajobrazunaszego regionu podkreśla marszałek Władysław Ortyl. 

03 (2)

 

Na dotacje dla organizacji pożytku publicznego, wybieranych do realizacji zadania wypasowego na podstawie konkursu, w 2024 roku przeznaczona jest kwotaponad 3 milionów 300 tysięcy złotych.

 

Program obejmuje wypas zwierząt na łąkach i pastwiskach województwa podkarpackiegoBeneficjentami mogą być organizacje pozarządowe, stowarzyszenia i spółdzielnie, kościoły, kluby sportowe, a także przedsiębiorstwa non-profit. Podmioty zgłaszające działki do wypasu są zobowiązane do posiadania dokumentów potwierdzających własność lub prawo dysponowania terenem. Zwierzęta wypasane wramach programu muszą pozostać w gospodarstwie przez cały okres wypasu.

 05 (2)

Program „Podkarpacki Naturalny Wypas III” to wyjątkowa w skali Polski inicjatywa,zarówno pod względem zasięgu, jak i sposobu finansowania, który pochodzi ze środków własnych Samorządu Województwa. Pierwsza edycja programu, realizowana w latach 2012-2016 na kwotę ponad 10 mln złotych, spotkała się z bardzo pozytywnym przyjęciem organizacji pozarządowych oraz rolników bezpośrednio zaangażowanych wprojekt. 

 

Promocja cennych terenów oraz bioróżnorodność stały się jednym z priorytetów województwa, co wraz z sukcesem pierwszej edycji programu poskutkowało decyzją o kontynuacji projektu na lata 2017-2020 z budżetem o wartości prawie 11 milionów złotych. Środki pieniężne do rozdysponowania w trzeciej edycji programu,przyjętego na lata 2021–2025, wyniosą ponad 17 milionów złotych. Z tego w 2024 roku do dyspozycji jest 3,3 miliona złotych.

 

Zakres programu systematycznie ulegał znacznemu poszerzeniu, co przyniosłefekty oczekiwane zarówno przez samorząd województwa, jak i uczestników projektu. Jego realizacja przyczyniła się do utrzymania trwałych użytków zielonych, zachowania krajobrazu obszarów o wysokiej wartości przyrodniczej w regionie, a także przyniosła znaczące korzyści ekonomiczne i społeczne.Ekstensywny wypas zwierząt jest najlepszym sposobem na ochronę naturalnego, charakterystycznego dla województwa podkarpackiego, krajobrazu. Sprzyja wspieraniu chowu i hodowli bydła mięsnego i mlecznego oraz wsparciu pszczelarstwa. Dzięki ekstensywnemu wypasowi zwierząt, Podkarpacie jest bogate w naturalne produkty wysokiej jakości, które znacznie przewyższają wartością odżywczą i zdrowotną produkty pochodzące z rolnictwa intensywnego.

06 (2)

źródło: UMWP

zdj:Katarzyna Tymuła, Piotr Sitarz UMWP

 

09-07-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)