REKLAMA

SANOK: Kontrowersje wokół porozumienia „mostowego” (VIDEO, ZDJĘCIA)

SANOK / PODKARPACIE. Nie milknął echa porozumienia „mostowego” zawartego pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Powiatem Sanockim w zakresie przekazania mostu na Białą Górę po wybudowaniu nowej przeprawy. Temat z pewnością budzi kontrowersje, jest oceniany niejednoznacznie. W ostatnich dniach radny powiatowy Sebastian Niżnik podzielił się z opinią publiczną odpowiedzią na złożoną interpelację w tej sprawie. Dyskutowano o niej również podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Sanockiego.

Szczegóły związane z porozumieniem „mostowym” opisywaliśmy tutaj: Radny Miklicz zarzucił burmistrzowi przekroczenie uprawnień w sprawie mostu na Białą Górę oraz w kolejnych materiałach po tej publikacji (dostępne na końcu artykułu). Dokument, o którym mowa zakłada przekazanie miastu tymczasowego mostu przy ul. Białogórskiej po wybudowaniu przez magistrat nowej przeprawy, której koszt wraz z infrastrukturą towarzyszącą oszacowano na 65 mln złotych (wkład własny miasta w ten projekt ma wynieść 12 mln złotych).

Sztuka interpretacji

Porozumienie „mostowe” zostało podpisane 27 marca 2019 roku. Szerzej poinformowano o nim dopiero podczas sesji Rady Miasta Sanoka 19 listopada 2020 roku, a więc ponad 1,5 roku później. Zrobił to podczas wystąpienia radny Sławomir Miklicz. Największe kontrowersje wzbudza nawet nie to, że wiedzę o dokumencie miało do tego czasu raczej niewiele osób, ale sposób interpretacji mieszczących się w porozumieniu zapisów. O tym, że tak faktycznie jest, świadczą choćby dyskusje na sesjach czy polemika, która wywiązała się po naszej pierwszej publikacji na ten temat.

POROZUMIENIE – ZOBACZ (STRONA 1) POROZUMIENIE – ZOBACZ (STRONA 2)

Fragment podpisanego przez reprezentantów miasta i powiatu dokumentu, który wzbudza największe emocje pochodzi z &3, pkt. 2:

„Gmina Miasta Sanoka zobowiązuje się, że po wybudowaniu stałego obiektu mostowego na rzece San przejmie od Powiatu Sanockiego i zaliczy do kategorii dróg gminnych tymczasowy most na rzece San w ciągu ulicy Białogórskiej wraz z dojazdami”

Jeszcze w grudniu, do starosty sanockiego Stanisława Chęcia z interpelacją między innymi w tej sprawie zgłosił się radny powiatowy Sebastian Niżnik. Poprosił o dostęp do uchwały Rady Powiatu Sanockiego, która miałaby stanowić podstawę dla zapisów zawartych w porozumieniu. Wskazał niejako, że takowa powinna być uchwalona zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Sanockiego z dnia 16 stycznia 2016 roku w sprawie zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości Powiatu Sanockiego oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata lub na czas nieoznaczony. Były starosta zwrócił się również o udostępnienie Uchwały Zarządu Powiatu w tej sprawie.

Interpelacja: KLIKNIJ


Most na Białą Górę / archiwum Esanok.pl (3)

W ostatnich dniach radny Niżnik opublikował na swoim profilu w mediach społecznościowych fragment odpowiedzi na interpelację dotyczący kontrowersyjnych kwestii z omawianego porozumienia.

Poniżej istotne części odpowiedzi podpisanej przez starostę sanockiego Stanisława Chęcia:

„Przedmiotowe porozumienie określa tryb współdziałania pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Powiatem Sanockim – w związku z planowaną przez Gminę Miasta Sanoka budową „nowego” mostu i nie wynikają z niego żadne skutki zobowiązaniowe”

„Nie było przesłanek do sporządzenia i procedowania uchwały Rady Powiatu Sanockiego”

„Zarząd wyraził wolę zawarcia przedmiotowego porozumienia, co zostało zawarte w treści protokołu z posiedzenia zarządu. Protokół podpisali wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu tj.: Stanisław Chęć, Janusz Cecuła, Damian Biskup, Andrzej Chrobak, Krzysztof Strzyż. Wyrażenie woli przez Zarząd jako organ kolegialny poparte większością głosów stanowi uchwałę. Nie ma znaczenia forma ani nazwa w jakiej Zarząd tę wolę wyraża, może to być rezolucja, stanowisko, zgoda, opinia itp. nie zmienia faktu, że są to uchwały, podejmowane są bowiem w drodze głosowania”

Odpowiedź na interpelację (część dotycząca porozumienia): KLIKNIJ

Debata na sesji

15 stycznia radni powiatowi debatowali głównie nad uchwała budżetową. W punkcie interpelacje i zapytania odbyła się jednak dyskusja o omawianym porozumieniu „mostowym”.

Wiadomo jaka jest aktualnie wartość mostu na Białą Górę

Przy okazji zapytań złożonych przez radnego Niżnika dowiedzieliśmy się jaka jest aktualnie wartość mostu przy ul. Białogórskiej.

„Wartość mostu tymczasowego na Sanie w miejscowości Sanok, zgodnie z posiadaną przez Powiatowy Zarząd Dróg w Sanoku dokumentacją księgową wynosi 1.039.169,65 zł

W tym roku most na Białą Górę w Sanoku będzie obchodził 44. rocznicę oficjalnego oddania do użytku. Powstał z inicjatywy Społecznego Komitetu Budowy Mostu założonego przez ówczesnego dyrektora MBL Aleksandra Rybickiego. Most został wybudowany w niespełna trzy miesiące i 15 listopada 1977 oddany do użytku. Przeprawę wybudowali żołnierze wojsk inżynieryjnych Warszawskiego Okręgu Wojskowego. W czerwcu 1980 roku, po ulewach i gwałtownym wezbraniu wody w Sanie most został zniszczony, ale już rok później odbudowano go. Ponowne oddanie do eksploatacji nastąpiło 17 listopada 1981 roku.


ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Sprostowanie starosty sanockiego Stanisława Chęcia

Odpowiedź na sprostowanie starosty sanockiego Stanisława Chęcia

Radny odpowiada staroście w sprawie mostu. „Nie ma uchwały zarządu powiatu”

20-01-2021

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)