REKLAMA

SANOK: Wiemy, kto wystartuje w wyborach na BURMISTRZA!

SANOK / PODKARPACIE. Znamy pierwsze decyzje związane ze startem w wyborach na burmistrza Sanoka! Wiemy również, na kiedy zaplanowano konwencje wyborcze czołowych komitetów.

Do tej pory w przestrzeni medialnej pojawiały się jedynie spekulacje dotyczące tego, kto może wystartować w wyborach na burmistrza Sanoka. Portal eSanok.pl jako pierwszy podaje potwierdzone już decyzje czy to samych kandydatów czy też czołowych komitetów wyborczych.

Według naszych informacji w wyborach wystartuje urzędujący burmistrz Tomasz Matuszewski. Podobnie jak w 2018 roku, będzie kandydatem Komitetu Wyborczego Wyborców Łączy Nas Sanok.

Konwencję wyborczą tego ugrupowania zaplanowano na najbliższą niedzielę 11 lutego na godzinę 17:00 w Sali Gobelinowej sanockiego Zamku i to wtedy wiadomość ma zostać ogłoszona oficjalnie. Dlatego też na chwilę obecną nie ma oficjalnego potwierdzenia startu urzędującego burmistrza.

Oficjalną informację przekażemy w niedzielę podczas konwencji – mówi nam Paulina Paszta, szefowa KWW Łączy Nas Sanok.

Wiemy też, że kandydatem na gospodarza miasta będzie Sławomir Miklicz, który wystartuje z Komitetu Wyborczego Wyborców Demokraci Ziemi Sanockiej.

Podjąłem decyzję, że będę kandydował na burmistrza Sanoka – mówi nam Sławomir Miklicz. – W naszym komitecie trwają jeszcze ostatnie uzgodnienia. Myślę, że do tygodnia poinformuję mieszkańców o tym, że będę ubiegał się o stanowisko burmistrza – dodaje.

Demokraci zaplanowali konwencję na marzec.

Wiadomo już też, że kandydatem PiS na burmistrza Sanoka będzie Grzegorz Kozak.

Tak, mogę to potwierdzić. Kandydatem PiS na burmistrza Sanoka będzie Grzegorz Kozak – powiedział naszemu reporterowi Stanisław Chęć, szef miejskich struktur PiS w Sanoku.

Jestem gotowy, aby podjąć to wyzwanie – deklaruje portalowi eSanok.pl Grzegorz Kozak.

Konwencja PiS z przedstawieniem kandydata na burmistrza oraz kandydatów na miejskich radnych ma odbyć się lutym.

Niewykluczone, że do walki o fotel burmistrza miasta włączą się kolejni kandydaci. Wiadomości w tej sprawie będziemy przekazywać na bieżąco.

Wkrótce na naszym portalu szersze wypowiedzi kandydatów na temat ich startu w wyborach.


grafika poglądowa, foto: UM Sanok, archiwum prywatne

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem prezesa rady ministrów, wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbędą się w niedzielę 7 kwietnia 2024 r. II turę zaplanowano na 21 kwietnia.

Kalendarz wyborczy:

do dnia 12 lutego 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie terytorialnej komisji wyborczej dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, – zawiadomienie odpowiednio Państwowej Komisji Wyborczej lub właściwego komisarza wyborczego o utworzeniu komitetu wyborczego.

do dnia 22 lutego 2024 r.

– zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych.

do dnia 27 lutego 2024 r.

– powołanie przez komisarzy wyborczych terytorialnych komisji wyborczych.

do dnia 4 marca 2024 r. do godz. 16:00

– utworzenie obwodów głosowania w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych oraz oddziałach zewnętrznych takich zakładów i aresztów oraz ustalenie ich granic, siedzib i numerów, – zgłaszanie terytorialnym komisjom wyborczym list kandydatów na radnych, odrębnie dla każdego okręgu wyborczego dla wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy.

do dnia 8 marca 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i głosowania przez pełnomocnika, – zgłaszanie komisarzom wyborczym kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

do dnia 13 marca 2024 r.

– przyznanie przez Państwową Komisję Wyborczą jednolitych numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały listy kandydatów co najmniej w połowie okręgów w wyborach do wszystkich sejmików województw.

do dnia 14 marca 2024 r. do godz. 16:00

– zgłaszanie gminnym komisjom wyborczym kandydatów na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast.

do dnia 15 marca 2024 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego, wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów w wyborach do sejmiku województwa i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą.

do dnia 18 marca 2024 r.

– przyznanie przez komisarza wyborczego numerów dla list tych komitetów wyborczych, które zarejestrowały co najmniej jedną listę kandydatów do rady powiatu i nie został im przyznany numer przez Państwową Komisję Wyborczą ani przez komisarza wyborczego wykonującego zadania o charakterze ogólnowojewódzkim, – powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych.

od dnia 23 marca 2024 r. do dnia 5 kwietnia 2024 r. do godz. 24:00

– nieodpłatne rozpowszechnianie w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych audycji wyborczych przygotowanych przez komitety wyborcze.

do dnia 25 marca 2024 r.

– podanie do publicznej widomości, w drodze rozplakatowania obwieszczeń: a) terytorialnych komisji wyborczych o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych, b) gminnych komisji wyborczych o zarejestrowanych kandydatach na wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, – zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym za pomocą nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, – zgłaszanie zamiaru skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego lub bezpłatnego transportu powrotnego przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, w gminie, w której w dniu wyborów nie funkcjonuje gminny przewóz pasażerski.

do dnia 28 marca 2024 r.

– podanie do publicznej wiadomości informacji o organizacji w gminach wiejskich lub miejsko-wiejskich, w dniu wyborów, bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f § 1 Kodeksu wyborczego.

do dnia 29 marca 2024 r.

– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.

do dnia 4 kwietnia 2024 r.

– poinformowanie wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, którzy zgłosili zamiar skorzystania z prawa do bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego, o godzinie transportu w dniu głosowania.

w dniu 5 kwietnia 2024 r. o godz. 24:00

– zakończenie kampanii wyborczej.

w dniu 7 kwietnia 2024 r. w godz. 7:00 ‑ 21:00

– głosowanie.

kalendarz wyborczy: PKW

09-02-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)