REKLAMA

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Leskiego (NA ŻYWO)

Sesja Absolutoryjna Rady Powiatu Leskiego (NA ŻYWO)

III Sesja Rady Powiatu Leskiego odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024 r. o godz. 8:00 w trybie stacjonarnym w sali posiedzeń w Starostwie Powiatowym w Lesku.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad sesji.
3. Przyjęcie protokołu z obrad z poprzedniej sesji.
4. Powołanie Komisji Wniosków.
5. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu w okresie między sesjami oraz sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.
6. Interpelacje radnych.
7. Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wotum zaufania dla Zarządu Powiatu Leskiego
a) debata nad Raportem o stanie Powiatu Leskiego za 2023 r.
2) w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Leskiego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok
a) sprawozdanie finansowe Powiatu Leskiego za 2023 rok,
b) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Leskiego za 2023 rok,
c) uchwała Nr 7/3/2024 z dnia 2 kwietnia 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Lesku sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2023 rok,
3) w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego za rok budżetowy 2023
a) wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Leskiego,
b) uchwała Nr 7/15/2024 z dnia 4 czerwca 2024 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Lesku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu z wykonania budżetu powiatu za 2023 r.,
4) zmieniająca uchwałę budżetową Powiatu Leskiego na rok 2024,
5) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Leskiego na lata 2024 – 2030,
6) w sprawie powierzenia reprezentowania Powiatu Leskiego w Zgromadzeniu Bieszczadzkiego Związku Komunikacyjnego.
8. Wolne wnioski i zapytania radnych.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
10. Oświadczenia i wystąpienia radnych i innych osób.
11. Sprawozdanie Komisji Wniosków.
12. Zakończenie sesji.

20-06-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)