REKLAMA

Sesja Rady Gminy Komańcza. OGLĄDAJ NA ŻYWO

Sesja Rady Gminy Komańcza. OGLĄDAJ NA ŻYWO

Zawiadamia się mieszkańców, że w dniu 26 marca 2024 roku o godz. 11:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Komańcza odbędzie się SESJA RADY GMINY.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad sesji.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Informacja o działalności Wójta między sesjami Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę własną Nr LXIX/528/2024 z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji w 2024 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków usytuowanym na terenie Gminy Komańcza w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Komańcza.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Sołectwa Rzepedź nad Osławicą.
11. Podjęcie uchwały w sprawie Przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Komańcza na 2024 r.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych drzew pomnikowych rosnących na terenie Gminy Komańcza.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Komańcza.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia w formie darowizny od Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości położonej w Komańczy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Gminę Komańcza.
16. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. budżetu w 2023 roku.
17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Komańcza w 2023 roku.
18. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Rady Gminy Komańcza ds. skarg, wniosków i petycji w 2023 roku.
19. Zapytania i oświadczenia innych uczestników obrad i gości.
20. Interpelacje i zapytania radnych.
21. Wolne wnioski.
22. Zamknięcie obrad sesji.

fot. UG Komańcza

26-03-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)