REKLAMA

SESJA RADY MIASTA RZESZOWA NA ŻYWO !

SESJA RADY MIASTA RZESZOWA NA ŻYWO !

LXXVI sesja Rady Miasta Rzeszowa odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) o godz. 8.30 w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Proponowany porządek obrad:

 1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Rzeszowa.
 2. Uchwała w sprawie zmian budżetu Miasta Rzeszowa na 2023 rok.
 3. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego w 2023 roku.
 4. Komunikaty Przewodniczącego Rady Miasta i Prezydenta Miasta.
 5. Uchwała w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Rzeszowa na lata 2023-2030 (druk: LXXVI/1/2023).
 6. Uchwała w sprawie określenia zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami, z uwzględnieniem planu finansowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2023 rok.
 7. Uchwała w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej „Program badań przesiewowych w kierunku wczesnego wykrywania i leczenia powikłań ocznych cukrzycy dla osób z cukrzycą typu 2 powyżej 45 roku życia”.
 8. Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w Izbie Wytrzeźwień w Rzeszowie.
 9. Uchwała zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie oraz nadania statutów poszczególnym żłobkom wchodzącym w skład Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie, uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia żłobka nr 4 SASANKA w Rzeszowie oraz uchwałę Rady Miasta Rzeszowa w sprawie utworzenia żłobka nr 6 KOTEK PSOTEK w Rzeszowie oraz zmiany Statutu Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie.
 10. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko dotyczące zasad przy ustanawianiu zieleni publicznej na gruntach prywatnych.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia kierunków utworzenia Rzeszowskiego Centrum Energii oraz Miejskiego Klastra Energii.
 12. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Sasanki, Paderewskiego.
 13. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy Morelowej w Rzeszowie.
 14. Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Sasanki, Azaliowej, Wrzosowej.
 15. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości położonej przy ul. Synów Pułku w Rzeszowie.
 16. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ulicy Brylantowej.
 17. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania.
 18. Uchwała w sprawie ustalenia cen i opłat oraz określenia zasad ich zmiany za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej.
 19. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków, dopłat do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „EKO – STRUG” Sp. z o. o. w Tyczynie, ul. Kościuszki 6 (druk: LXXVI/3/2023).
 20. Uchwała w sprawie dopłat do ceny 1m³ odprowadzanych ścieków, oraz do miesięcznych stawek opłat abonamentowych dla odbiorców korzystających z usług odprowadzania ścieków, obsługiwanych przez Gospodarkę Komunalną Sp. z o. o. w Boguchwale, Suszyckich 9 (druk: LXXVI/4/2023).
 21. Uchwała w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miasto Rzeszów w 2023 roku.
 22. Uchwała w sprawie określenia na rok 2023 sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Miasto Rzeszów (druk: LXXVI/2/2023).
 23. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – dąb szypułkowy (druk: LXXVI/7/2023).
 24. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – platan klonolistny (druk: LXXVI/8/2023).
 25. Uchwała w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomnika przyrody – kłęk kanadyjski.
 26. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie niektórych zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów (druk: LXXVI/5/2023).
 27. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania z zakresu administracji rządowej przez Gminę Miasto Rzeszów.
 28. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn. „C4TALENT – Tworzenie lepszego środowiska dla startupów i firm, aby przyciągnąć i zatrzymać talenty” w ramach programu URBACT IV (druk: LXXVI/6/2023).
 29. Uchwała w sprawie powołania Rady i Zarządu Rzeszowskiej Fundacji Przedsiębiorczości.
 30. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu z zakresu wspierania przystosowania się do zmian klimatu w ramach naboru do grantów standardowych Programu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027, Priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze (druk: LXXVI/9/2023).
 31. Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia przez Miasto Rzeszów do konkursu o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 roku.
 32. Omówienie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 33. Wolne wnioski i sprawy różne.

Propozycje rozszerzenia porządku obrad:

pkt 15a – Uchwała w sprawie najmu nieruchomości położonych w Rzeszowie w rejonie ulic: Dębowej i Wiśniowej.

pkt 16a – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Rzeszowie przy ul. Sadowej.

pkt 16b – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Mikołajczyka.

pkt 16c – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w Rzeszowie przy ulicy Iranka Osmeckiego.

pkr 16d – Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości.

pkt 25a – Uchwała w sprawie ustanowienia pomnika przyrody – bez czarny.

pkt 25b – Uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pn.: „Skuteczne wdrożenie programu ochrony powietrza dla województwa podkarpackiego z uwzględnieniem problemu ubóstwa energetycznego: Podkarpackie – żyj i oddychaj – LIFE PODKARPACKIE”.

pkt 31a – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Prezydenta Miasta).

pkt 31b – Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi (dot. Zarządu Transportu Miejskiego).

pkt 31c – Uchwała w sprawie przekazania petycji Stowarzyszenia na Rzecz Budowy Obiektów Oświatowych i Infrastruktury Społecznej na Terenie Osiedla przy ul. Strzyżowskiej w Rzeszowie według właściwości.

 

LXXVII nadzwyczajna sesja Rady Miasta Rzeszowa, zwołana na wniosek ¼ ustawowego składu Rady (Klub Radnych PiS)

Sesja odbędzie się w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1 w dniu 28 marca 2023 r. (wtorek) i rozpocznie się o godz. 14:00 po zakończeniu LXXVI zwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa.

 1. Uchwała w sprawie przyjęcia oświadczenia zawierającego stanowisko w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II, Honorowego Obywatela Miasta Rzeszowa.

 

 

 

 

28-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

 • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
 • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
 • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)