REKLAMA

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oglądaj NA ŻYWO!

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Oglądaj NA ŻYWO!

LXXII sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji, która odbędzie się w dniu 25 marca 2024 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LXXI sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Wręczenie Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego” dla śp. Marka Tenerowicza.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Panu Eugeniuszowi Taradajko Odznaki Honorowej „Zasłużony dla Województwa Podkarpackiego”,
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2024 roku.
6. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Miasto Rzeszów zadania w zakresie zarządzania odcinkiem drogi wojewódzkiej w ramach zadania „Budowa DW w Rzeszowie na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej – połączenie DK 97 z DK 94″ w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Warszawskiej do ul. Krakowskiej”,
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LII/874/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 sierpnia 2022 r. w sprawie powierzenia Gminie Krzeszów realizacji zadania pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi wojewódzkiej Nr 863 Kopki – Krzeszów – Tarnogród – Cieszanów wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Podkarpackiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2024 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2024 – 2045.
11. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr LXIX/1188/23 z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Sejmiku Województwa Podkarpackiego na 2024 rok
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia odwołania Dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich od wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
13. Sprawozdania z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego za 2023 rok.
14. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim za 2023 rok – okres sprawozdawczy 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.,
15. Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2023 roku,
16. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 lutego 2024 r. do 5 marca 2024 r.
17. Informacja o realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LXXI sesji w dniu 26 lutego 2024 r.
18. Interpelacje i zapytania radnych.
19. Wnioski i oświadczenia radnych.
20. Wystąpienia zaproszonych gości.
21. Zamknięcie sesji.

25-03-2024

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)