REKLAMA

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego (OGLĄDAJ NA ŻYWO)

Sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego (OGLĄDAJ NA ŻYWO)

PODKARPACIE. 59. sesja Sejmiku Województwa Podkarpackiego VI kadencji odbędzie się w dniu 27 marca 2023 roku (poniedziałek) o godzinie 1100 w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy al. Cieplińskiego 4.

Część 1:

Porządek obrad przewiduje:

1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z LVIII sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego dodatki do wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw,
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Ropczycko – Sędziszowskiego z budżetu Województwa Podkarpackiego w roku 2023,
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Podkarpackiego dla Miasta Rzeszów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 2023”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Podkarpackiego finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 roku,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/968/22 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie Programu współpracy Samorządu Województwa Podkarpackiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Jarosławiu,
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2023 r.,
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2023-2045.
15. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Sejmiku Województwa Podkarpackiego za rok 2022 r.
16. Informacja dotycząca dofinansowania udzielonego gminom i powiatom w 2022 r. ze środków ochrony gruntów rolnych,
17. Informacja o realizacji zadań przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w 2022 roku.
18. Informacja dotycząca obrotu nieruchomościami pozostającymi w zasobie wojewódzkim za 2022 rok.
19. Informacja z działalności Zarządu Województwa Podkarpackiego w okresie od 13 lutego 2023 r. do 7 marca 2023 r.
20. Informacja z realizacji uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego podjętych na LVIII sesji w dniu 27 lutego 2023 r.
21. Interpelacje i zapytania radnych.
22. Wnioski i oświadczenia radnych.
23. Wystąpienia zaproszonych gości.
24. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego
Jerzy Borcz

27-03-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)