REKLAMA

Uniwersytet przejmuje szpital kliniczny! Wystąpienia, podpisanie porozumienia (VIDEO)

Uniwersytet przejmuje szpital kliniczny! Wystąpienia, podpisanie porozumienia (VIDEO)

RZESZÓW / PODKARPACIE. W sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego doszło do podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Uniwersytetem Rzeszowskim w sprawie zmianie organu tworzącego Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Od 1 stycznia 2023 roku, najstarszy rzeszowski szpital będzie prowadzony przez uczelnię. Publikujemy VIDEO z wystąpień przed podpisaniem dokumentu oraz z samego momentu parafowania umowy.

O wydarzeniu informowaliśmy wczoraj:

Czarnek i Niedzielski w Rzeszowie. Podkarpacie będzie miało szpital uniwersytecki! (VIDEO)

Podpisanie porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim a Uniwersytetem Rzeszowskim o zmianie organu tworzącego Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie.

W podpisaniu porozumienia udział biorą:

– Minister Edukacji i Nauki, Przemysław Czarnek
– Minister Zdrowia, Adam Niedzielski
– Wojewoda Podkarpacki, Ewa Leniart
– Marszałek Województwa Podkarpackiego, Władysław Ortyl
– Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. dr hab. Sylwester Czopek

Stworzenie warunków do realizacji zadań dydaktycznych oraz badawczych realizowanych w Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego, zapewnienie zdolności do wykonywania wysokospecjalistycznych świadczeń medycznych dla mieszkańców województwa podkarpackiego, zapewnienie ich jakości i dostępności oraz rozwój działalności dydaktycznej i naukowej w oparciu o kadrę o najwyższych kompetencjach zawodowych – te właśnie cele przyświecają idei zmiany podmiotu tworzącego Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie i tym samym utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego na Podkarpaciu. Do tej pory organem tworzącym szpital było Województwo Podkarpackie, a od 1 stycznia 2023 roku staje się nim Uniwersytet Rzeszowski. Zanim doszło do podpisania niniejszego porozumienia opinie i zgody na to działanie wyrazili: Sejmik Województwa Podkarpackiego, Senat Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rada Uniwersytetu Rzeszowskiego, Minister Edukacji i Nauki oraz Minister Zdrowia.


foto: Red.

KLINICZNY SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 1 IM F.CHOPINA W RZESZOWIE

Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 im Fryderyka Chopina w Rzeszowie to najstarszy rzeszowski szpital. Został utworzony w 1832 roku. Jego podstawowym zadaniem jest działalność lecznicza czyli udzielanie świadczeń zdrowotnych, jak również promocja zdrowia oraz realizacja zadań dydaktycznych i badawczych związanych z kształceniem studentów medycyny i innych zawodów medycznych, a także wdrażanie nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Rzeszowski szpital tworzą trzy zakłady lecznicze – szpital ogólny, Podkarpackie Centrum Chorób Płuc (pulmonologia) oraz Podkarpackie Centrum Onkologii. Jednostka świadczy usługi w dwóch lokalizacjach, przy ul. Szopena 2 – Szpital KSW Nr 1 wraz z Podkarpackim Centrum Onkologicznym oraz przy ul. Rycerskiej 2 – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc. KSW Nr 1 to ponad 730 łóżek, 17 stacjonarnych klinik, 6 oddziałów dziennych i 25 specjalistycznych poradni. Szpital zatrudnia ponad 1800 osób, a w 2022 roku hospitalizował 41 tys. pacjentów, udzielił 150 tys. porad w poradniach specjalistycznych i wykonał 13 tys. zabiegów. Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 1 w Rzeszowie jest wiodącym szpitalem onkologicznym w województwie, który może kompleksowo diagnozować i leczyć w różnych zakresach pacjentów onkologicznych – posiada m.in. onkologiczne oddziały zabiegowe, dzienny oddział chemioterapii, zakład radioterapii oraz pracownie diagnostyczne. Prowadzi także Podkarpacki Rejestr Nowotworów, czyli jeden z 16 populacyjnych rejestrów tego rodzaju w kraju. Szpital jako jedyny w województwie w ramach funkcjonującej sieci szpitali jest kwalifikowany do trzech profili: jest zarówno szpitalem onkologicznym, szpitalem pulmonologicznym oraz szpitalem II stopnia.

DŁUGA HISTORIA STARAŃ O SZPITAL UNIWERSYTECKI

Od 2013 roku Uniwersytet Rzeszowski prowadzi kształcenie na kierunkach medycznych na bazie obcej, w tym głównie w oparciu o współpracę z dwoma rzeszowskimi szpitalami klinicznymi. Podpisanie porozumienia jest zwieńczeniem wieloletnich działań podejmowanych przez Samorząd Województwa Podkarpackiego i Uniwersytet Rzeszowski w celu utworzenia Szpitala Uniwersyteckiego w regionie. Pierwsze koncepcje powstania szpitala uniwersyteckiego sięgają 2016 roku kiedy prowadzone były rozmowy pomiędzy Uniwersytetem Rzeszowskim a Województwem Podkarpackim i Miastem Rzeszów dotyczące przejęcia przez uczelnię jednego ze szpitali – miejskiej lecznicy lub szpitala wojewódzkiego. W efekcie w listopadzie tego samego roku wspólnie z ministrem zdrowia i wiceministrem nauki i szkolnictwa wyższego Województwo i Uniwersytet podpisali „Deklarację współpracy na rzecz kształcenia i rozwoju systemu ochrony zdrowia w Województwie Podkarpackim”, w której strony zadeklarowały m.in. współpracę na rzecz utworzenia i rozbudowy Szpitala Uniwersyteckiego. W tym samym czasie Samorząd Województwa podjął działania zmierzające do połączenia dwóch rzeszowskich szpitali wojewódzkich – Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc i Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1, które od 2017 roku funkcjonują jako jeden podmiot. W listopadzie 2017 roku Sejmik Województwa Podkarpackiego jednogłośnie wyraził zgodę na przekazanie Uniwersytetu w ówczesnym czasie nie wyraził zgody na przejęcie lecznicy przez uczelnię.

POWRÓT DO ROZMÓW

Do rozmów powrócono końcem 2020 roku, których efektem było podpisanie w maju 2021 roku „Deklaracji współpracy na rzecz utworzenia szpitala uniwersyteckiego w województwie podkarpackim” przez Marszałka Województwa, Wojewodę Podkarpackiego, Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki. Zawierała ona harmonogram pracy zespołu roboczego oraz wstępną strukturę szpitala uniwersyteckiego utworzonego na bazie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie z uwzględnieniem lokalizacji w Rzeszowie i gm. Świlcza. W 2021 i 2022 roku prowadzono prace nad ustaleniami dotyczącymi formy i warunków zmiany organu tworzącego KSW Nr 1 w oparciu o zapisy deklaracji. Przeprowadzony został niezależny audyt prawno-finansowy szpitala na zlecenie uczelni. Wypracowano projekt porozumienia w sprawie zmiany podmiotu tworzącego szpital. W listopadzie 2022 roku zaktualizowana została uchwała Sejmiku Województwa w sprawie darowizny nieruchomości na rzecz UR, w której spośród przekazywanych nieruchomości wyłączono m.in. „Pałacyk”. W grudniu 2022 roku odbyło się posiedzenie Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z udziałem Marszałka Województwa Władysława Ortyla i dyrekcji szpitala, podczas którego zaprezentowano wyniki audytu przeprowadzonego w szpitalu. Marszałek Województwa przedstawił stan finansowy szpitala w latach 2017-2022, skalę inwestycji, środki uwzględnione w projekcie budżetu województwa na rok 2023 oraz pilne potrzeby jednostki. Senat wydał pozytywną opinię dotyczącą przejęcia szpitala przez Uniwersytet Rzeszowski. Sytuacja finansowa KSW Nr 1 w ciągu ostatnich dwóch lat uległa znacznej poprawie – ze straty 13 mln zł w roku 2020 rok później szpital wygenerował zysk netto, a bieżący rok planuje także zakończyć pozytywnym wynikiem finansowym. Szpital nadal boryka się ze spłatą zobowiązań wymagalnych, ale ich stan z miesiąca na miesiąc maleje, a jednostka przy utrzymującym się wzroście przychodów jest w stanie spłacić je samodzielnie w krótkim czasie. Wartość nakładów na inwestycje, remonty i zakupy sprzętu realizowane w latach 2018-2023 z zaangażowaniem środków samorządowych to prawie 182 mln zł, z czego 69 mln zł to środki budżetu województwa, a 113 mln zł środki unijne, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i budżet państwa. Od 2017 roku w KSW Nr 1 zakończyły się i nadal realizowane są największe inwestycje spośród tych w szpitalach wojewódzkich, w tym:

– Hematologia, nefrologia i stacja dializ – 52 mln zł – Podkarpackie Centrum Chorób Płuc – wszystkie etapy – 98 mln zł – Uruchomienie Podkarpackiego Centrum Chirurgii Robotycznej – 17,2 mln zł – Ginekologia i położnictwo – 19,5 mln zł

POROZUMIENIE

W zawieranym porozumieniu zmianę podmiotu tworzącego ustalono na dzień 1 stycznia 2023 r. Łączna kwota zaplanowanych na 2023 r. inwestycji w KSW Nr 1 finansowanych ze środków budżetu województwa, budżetu państwa i funduszy europejskich wynosi 57,5 mln zł. Województwo Podkarpackie zobowiązuje się do przekazania szpitalowi dotacji w wysokości 25,1 mln zł w 2023 r. z przeznaczeniem na realizację rozpoczętych inwestycji i zakupów sprzętu uwzględnionych w projekcie budżetu samorządu (modernizacja Kliniki Psychiatrii Ogólnej – 1,5 mln zł, przebudowa Kliniki Ginekologii i Położnictwa – 7,5 mln zł, przebudowa i modernizacja Podkarpackiego Centrum Chorób Płuc – II i III etap – 15,1 mln zł, zakup sprzętu i aparatury medycznej – 1 mln zł). Województwo na lata 2023-2042 utrzymuje także 65,5 mln zł poręczenia kredytu restrukturyzacyjnego szpitala udzielonego w 2017 r. przez Bank Gospodarstwa Krajowego i deklaruje podjęcie działań w celu współfinansowania modernizacji 2 sal operacyjnych szpitala planowanej do realizacji w 2024 r. Uniwersytet w formie darowizny otrzymuje nieruchomości o łącznej wartości 319 856 779 zł, które będą nadal bezpłatnie użytkowane przez KSW Nr 1. Uczelnia zobowiązuje się do podjęcia wszelkich działań mających na celu zapewnienie optymalnego dostępu do świadczeń udzielanych przez szpital w wymiarze nie mniejszym niż na moment przekazania. Przejęcie KSW Nr 1 przez Uniwersytet nie ma wpływu na prawa i obowiązki szpitala i nie powoduje zmiany pracodawcy dla jego pracowników. Zmiana organu tworzącego dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie i tym samym powstanie uniwersyteckiej jednostki medycznej uzupełni jedną z ostatnich dwóch białych plam na mapie kraju – uniwersyteckiej placówki leczniczej do dziś nie posiadają jedynie województwa podkarpackie i świętokrzyskie.

tekst: UMWP, materiały nadesłane

29-12-2022

Udostępnij ten artykuł znajomym:Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)