REKLAMA

USTRZYKI DOLNE: Nadzwyczajna sesja. Pierwsza po zmianie włodarza (LIVE)

USTRZYKI DOLNE: Nadzwyczajna sesja. Pierwsza po zmianie włodarza (LIVE)

USTRZYKI DOLNE / PODKARPACIE. Przewodniczący Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych zaprasza na LXXIII sesję Rady Miejskiej, która odbędzie się 16 listopada 2023 r. o godz. 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Ustrzykach Dolnych.

Porządek obrad:

1. Otwarcie LXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Informacja z działalności komisarza – pełniącego obowiązki Burmistrza Ustrzyk Dolnych od dnia objęcia urzędu do dnia sesji.

4. Projekty uchwał. Opinie Komisji. Dyskusja. Głosowanie:
4.1. w sprawie zmiany uchwały nr LIX/791/22 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 4 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023
4.2. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Ustrzyki Dolne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024
4.3. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
4.4. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
4.5. w sprawie pokrycia w 2023 roku części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
4.6. w sprawie zaciągnięcia zobowiązań o wartości przekraczającej kwoty ustalone w uchwale budżetowej na 2023 rok na zadanie pn. „Budowa drogi w miejscowości Jałowe oraz przebudowa drogi w miejscowości Ustjanowa Górna na obszarze Gminy Ustrzyki Dolne”
4.7. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Ustrzyki Dolne na rok 2023
4.8. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ustrzyki Dolne
4.9. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w uchwale nr LXXI/963/23 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 28 września 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
4.10. w sprawie odpłatnego nabycia przez Gminę Ustrzyki Dolne nieruchomości położonej w miejscowości Hoszów
4.11. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż położonej w miejscowości Ustrzyki Dolne nieruchomości mienia komunalnego
4.12. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzegi Dolne II – etap I
4.13. w sprawie zmiany nr 9 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Ustrzyki Dolne

5. Zakończenie obrad.

371540077_187823274381264_7415383124289374563_n


16-11-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)