REKLAMA

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach. Cykl materiałów filmowych (VIDEO)

Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach. Cykl materiałów filmowych (VIDEO)

Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało cykl materiałów filmowych dotyczących wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w szkołach. Są to rozmowy ze specjalistami, którzy na co dzień pracują z uczniami doświadczającymi różnych trudności.

Co sprawia, że młody człowiek przeżywa kryzys psychiczny? Jakie są źródła problemów i jaką rolę odgrywają w nich rodzina i szkoła? Czy środowisko szkolne jest miejscem, gdzie uczeń może odnaleźć specjalistyczną pomoc? O tych i innych aspektach związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną będą odpowiadać eksperci w kolejnych filmach. Pierwszy z nich dotyczy przyczyn problemów dzieci i młodzieży. Zachęcamy do zapoznania się z cyklem filmowym.

Źródła problemów

Pierwszy materiał przygotowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki to próba diagnozy przyczyn problemów. Jak podkreślają specjaliści, występowanie trudności u dzieci i młodzieży jest czymś naturalnym i powszechnym. Ważne jest jednak ich odpowiednie rozpoznanie przez samych uczniów i specjalistów oraz podjęcie odpowiednich działań.

Występowanie problemów jest rzeczą zupełnie naturalną, ponieważ tam, gdzie coś się dzieje, gdzie jest jakakolwiek akcja i ruch, problemy i sytuacje trudne występują – takie, które my uznajemy za trudne, takie, które młodzież uznaje za trudne. Ważne jest to, w jaki sposób sobie z nimi poradzimy – mówi psycholog Joanna Wejs-Pruszko.

Istotnym obszarem, który powoduje trudności psychiczne dzieci i młodzieży, jest szeroko rozumiane środowisko szkolne. Psycholog Monika Surawska wskazuje w tym przypadku m.in. na problemy związane z edukacją czy konflikty z rówieśnikami.

Problemy w relacjach rodzinnych

Specjaliści zgodnie przyznają, że jedną z głównych przyczyn, która powoduje trudności psychiczne u dzieci i młodzieży, są problemy w relacjach rodzinnych.

Monika Rogowicka, psycholog: – Na poziomie ogólnym to jest głównie przemoc w rodzinie. Rozwiązujemy problemy nie tak naprawdę szkolne, tylko domowe.

Problemy w rodzinie przyczyniają się do narastania trudności psychicznych i pogłębiania późniejszych kryzysów. Jeśli rodzina przestaje dawać poczucie bezpieczeństwa, istnieje duże prawdopodobieństwo rozwoju zaburzeń lękowych i innych trudności w funkcjonowaniu. Problemem jest nie tylko przemoc czy patologie związane nadużywaniem alkoholu, ale także rozluźnienie więzi i brak uwagi ze strony rodziców.

Problemy, z którymi dzieci i młodzież do nas przychodzą, to są problemy rodzinne, czyli to wszystko, co się dzieje w naszych rodzinach na co dzień. I nie mówię tutaj wcale o ogromnych patologiach. Wiadomo, że zdarzają się takie sytuacje, kiedy mamy do czynienia z rodzicami, którzy nadużywają alkoholu albo są uzależnieni od alkoholu. Są domy, w których zdarza się przemoc czy słowna, czy fizyczna. Natomiast bardzo często są to rodziny wyglądające z zewnątrz na „bezproblemowe”, aczkolwiek takie, w których pojawia się zaniedbanie. Nasze problemy w dużej mierze zaczynają się w dzieciństwie i zaczynają się od tego, w jakiej rodzinie wyrastamy, jak jesteśmy wychowywani, a także od postaw rodzicielskich – podkreśla Monika Surawska, psycholog z Akademii Nauk Stosowanych w Łomży.

Pandemia i izolacja społeczna

Pandemia i wielomiesięczna izolacja społeczna nasiliły problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży. Brak kontaktu z nauczycielami i rówieśnikami, niewystarczająca aktywność fizyczna, godziny spędzane przez ekranami komputerów wpłynęły na zachowanie młodych ludzi i ich samopoczucie.

Kinga Kuczyńska-Łada, pedagog specjalny: – Odcięcie całkowite z dnia na dzień od kontaktów, od środowiska. Nas również jako dorosłych to dotyczyło i też pewne problemy zaczęły się tworzyć. U dzieci te oddziaływania pandemiczne jeszcze mają wydźwięk w zachowaniach i w zdrowiu psychicznym.

Więcej specjalistów w szkołach

Coraz więcej uczniów korzysta ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. Nierzadko pomocy potrzebują także osoby z ich najbliższego otoczenia. Pędzący coraz szybciej świat przepełniony bodźcami i cyfrowymi nowinkami, osłabienie więzi rodzinnych, izolacja domowa i nauka zdalna to tylko niektóre czynniki pogłębiające ten kryzys. Ich suma przyczynia się do znaczącego wzrostu wśród młodych depresji, stanów lękowych, zaburzeń odżywiania, a nawet prób samobójczych.

Stąd też w szkołach systematycznie wzrasta liczba specjalistów. Mamy coraz więcej psychologów, pedagogów, logopedów, neurologopedów, pedagogów specjalnych. Powstają rozwiązania, których celem jest systemowe wsparcie dziecka doświadczającego trudności i jego rodziny.

Marzena Machałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw wspierania wychowawczej funkcji szkoły i placówki, edukacji włączającej oraz kształcenia zawodowego:Trzeba bardziej profesjonalnie skoordynować wsparcie dla dzieci z różnymi problemami – dla dzieci, które doświadczają problemów edukacyjnych, ale także psychologicznych. Stąd prace nad określeniem standardów zatrudnienia specjalistów, które rozpoczęły się jeszcze przed pandemią i przyspieszyły w związku z pandemią. Dlatego też wprowadziliśmy specjalistów do szkół i placówek – wprowadziliśmy standardy, bo specjaliści już byli – ale te standardy spowodowały, że mamy prawie dwa razy więcej specjalistów w szkołach, czyli z 22 tysięcy na 42 tysiące, a docelowo w następnym roku chcemy, żeby to było 53 tysięcy specjalistów. Są to psycholodzy i pedagodzy specjalni. Myślimy tu o logopedach, neurologopedach i innych specjalistach, o których potrzebie decyduje dyrektor szkoły, znając swoje środowisko i znając swoje dzieci.

Zakłada się, że dzięki wprowadzonym przepisom liczba etatów nauczycieli specjalistów wzrośnie w 2024 r. o 143 proc. Wymiar zatrudnienia nauczycieli specjalistów będzie uzależniony od liczby dzieci w przedszkolu, szkole lub zespole.

Cykl materiałów o wsparciu psychologiczno-pedagogicznym

Zagadnienia podejmowane w filmach przygotowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki będą skupione wokół szeroko pojętego wsparcia psychologicznego dzieci i młodzieży. W kolejnych produkcjach usłyszymy m.in. o negatywnych skutkach zaburzeń psychicznych (stalking, używki, nowe technologie, social media, e-papierosy, sytuacje przemocowe), wsparciu instytucjonalnym i organizacyjnym, a także o komunikacji wewnątrzpokoleniowej i międzypokoleniowej, roli rodziców, pedagogów i psychologów w zakresie wsparcia młodzieży czy świadomości społecznej na temat tego problemu.

źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

18-05-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)