REKLAMA

DYNÓW. POWIAT RZESZOWSKI. Program stypendialny na rok 2023/2024 dla kolejnych uczniów przyznany. Gratulacje! (ZDJĘCIA)

DYNÓW / POWIAT RZESZOWSKI. Zarząd Powiatu Rzeszowskiego na czele ze Starostą Rzeszowskim Panem Józefem Jodłowskim i Wicestarostą Rzeszowskim Panem Markiem Sitarzem podjął uchwałę w sprawie przyznania stypendiów z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2023/2024.

Z Zespołu Szkół Zawodowych im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowie stypendystami zostało aż 12 osób, a są to: Anna Gierula (średnia ocen 5,1) i Eliza Tyka (średnia ocen 5,43) z klasy 2TL wychowawca Pani Katarzyna Marcinek, Alicja Kowal z klasy 3THL (średnia ocen 5,1), wychowawca Pani Natalia Chyłek, Aleksandra Gierula (średnia ocen 5,66) i Weronika Zielińska (średnia ocen 5,57) z klasy 4THL wychowawca Pani Renata Łybacka, Karol Sarnicki z klasy 4TI (średnia ocen 5,5), wychowawca Pani Bogusława Pinkowicz, Patryk Trzyna (średnia ocen 5,53) z klasy 5THLa, wychowawca Pani Anna Kałamucka, Natalia Gierlach (średnia ocen 5,63), Martyna Potoczna (średnia ocen 5,3) z klasy 5TIa, wychowawca Pani Barbara Ślemp, Krzysztof Krzywiński (średnia ocen 5,58), Miłosz Turczyn (średnia ocen 5,1), Łukasz Tymowicz (średnia ocen 4,89), z klasy 5TPSa wychowawca Pan Paweł Gierula.

Stypendia z Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego na rok szkolny 2023/2024 zostały wręczone w/w uczniom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2023/2024 przez Starszego Wizytatora Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – Panią Magdalenę Ćwikłę i Panią Halinę Cygan – Dyrektora szkoły.

Stypendium w wysokości 200 zł. miesięcznie przez okres od września do czerwca danego roku szkolnego tj. na okres 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez okres od września do kwietnia tj. na okres 8 miesięcy zostało przyznane uczniom, którzy uzyskali w poprzednim roku szkolnym średnią ocen co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobre zachowanie oraz spełnili minimum jeden z poniższych warunków:

1) uzyskali tytuł laureata olimpiady przedmiotowej bądź konkursu o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym,

2) posiadali osiągnięcia artystyczne lub osiągnięcia sportowe na szczeblu wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym.

W szkole rywalizacja o zdobycie takiego stypendium była bardzo duża, a stypendystami zostali najlepsi z najlepszych, nie tylko w Zespole Szkół Zawodowych im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Dynowie, ale i w Powiecie Rzeszowskim. Od początku funkcjonowania Programu Stypendialnego Powiatu Rzeszowskiego, tj. od 2009r. wszystkie wnioski stypendialne były i są przygotowane przez dyrektora szkoły Panią Halinę Cygan. W ciągu 15. edycji istnienia programu 107 uczniów było i jest stypendystami.

źródło: Powiat Rzeszowski

zdjęcia: Powiat Rzeszowski

05-09-2023

Udostępnij ten artykuł znajomym:


Dodaj komentarz

Zaloguj się a:

  • Twój komentarz zostanie wyróżniony,
  • otrzymasz punkty, które będziesz mógł wymienić na nagrody,
  • czytelnicy będa mogli oceniać Twoją wypowiedź (łapki),
lub dodaj zwykły komentarz, który zostanie wyświetlany na końcu strony, bez możliwosci głosowania oraz pisania odpowiedzi.
Dodając komentarz akceptujesz postanowienia regulaminu.

Pokaż więcej komentarzy (0)